چرا شما فقط از 64 بیت پشتیبانی می کنید؟


Last update: 09 Sep 2020 16:06 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1065دلیل اصلی برای این آن است که آمریکن تراک سیمیولیتر تنها از 64 بیت پشتیبانی می کند

ما در سال 2016 زمانی که آمریکن تراک سیمیولیتر عرضه گردید، به 64 بیت انتقال پیدا کردیم و در حال حاضر متاسفانه هیچ برنامه ای برای پشتیبانی از 32 بیت نداریم

ما از این بابت عذرخواهی می کنیم و متوجه هستیم این مسئله ممکن است ناراحتی هایی را به وجود بیاورد. با این وجود ما به سمت جلو حرکت می کنیم تا بتوانیم بهترین قابلیت های ممکن را ارائه کنیم؛ ما متوجه شدیم که این موضوع بهترین تصمیم ممکن است

شما می توانید ورژن بیت سیستم خود را در اینجا بررسی کنید
https://esupport.trendmicro.com/en-us/home/pages/technical-support/1038680.aspx

این پست نیز توسط برنامه نویسان ما ایجاد شده است که می توانید در اینجا آن را بیابید
https://forum.truckersmp.com/index.php?/topic/24083-very-important-information-64bit/

با تشکر از مطالعه کردن شما

Tags

Author

Shayrin's avatar

Shayrin

If you have any concerns and questions, don't hesitate and contact me via TruckersMP Forum or TruckersMP Discord.