Vytvoření vlastní autobusové linky


Last update: 21 Jul 2022 21:31 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1608Tento článek poskytuje veškeré nezbytné kroky potřebné pro naučení, jak vytvářet vlastní trasy do TruckersMP a také mnoho užitečných rad a zdrojů, aby byl tento proces co nejvíce přímočarý. V tento moment máte pravděpodobně nainstalovaný klient DBus World a již jste vyzkoušeli některé z výchozích linek k získání dojmu z integrovaných autobusů do TruckersMP. Pokud ne, můžete si o tom přečíst zde a také jak používat klienta DBus World s TruckersMP zde.

Zatímco náš tým pro Vás vytvořil mnoho přednastavených linek s trasami po celé mapě, chápeme, že si můžete chtít vytvořit vlastní trasy. Možná chcete jet do Vaší oblíbené oblasti nebo navštívit několik zastávek v konvoji s kamarády. Proto Vám poskytujeme tento návod, aby bylo přidání vlastních linek co nejlehčí!

Než začneme, je důležité zmínit pár hlavních bodů, které byste měli mít na paměti. Zaprvé, nemůžete nabírat cestující kdekoliv na mapě. Můžete zastavit pouze ve městech SCS mapy, které obsahují autobusovou stanici, která je v bezkolizní zóně. Bohužel další místa jako zastávky na kraji města nelze využít. Kompletní seznam všech dostupných měst bude k nalezení níže, takže nemějte obavy. Zadruhé, zatímco se můžete kdykoli odchýlit od své trasy, když hra programuje Vaši navigaci, vybere co nejpřímější trasu a označí ji průjezdnými body. Ty se budou automaticky aktualizovat během jízdy, tudíž jakékoliv Vaše zásahy do navigace bude vyresetovány. Ve zkratce, můžete se odchýlit od trasy, ale nemůžete k tomu využívat navigaci. Nakonec je důležité, abyste následovali a pečlivě dodržovali zde uvedené kroky, jinak je pravděpodobné, že Vaše vlastní linka nebude fungovat, nebo dokonce ani viditelná.


Krok první

První věc, kterou musíte udělat je rozhodnout se, jakou trasu chcete vytvořit. Pro účely tohoto návodu budu vytvářet linku z Liverpoolu ve Spojeném království přes zastávky v Manchesteru, Birminghamu a Sheffieldu až do Londýna. Znovu, mějte na paměti, že můžete zastavit pouze na místech s vyhrazenou autobusovou stanicí!

Až budete mít vybranou trasu, budete ji muset vyznačit na mapě, abyste mohli trasu projet a odladit jízdní řád. Ten bude později velice důležitý. Jakmile budete mít linku vytvořenou, náš systém v budoucnu automaticky naprogramuje Vaši navigaci, takže si prosím nastavte průjezdné body k zastávkám (pokud máte více zastávek) a nikam jinam! Zde je příklad:

Map of the Route


Krok druhý

Nyní když máte vyznačenou trasu, zapište si celkové kilometry a aktuální herní čas. Nyní musíte trasu projet, abyste odladili načasování, které využijete při vytváření vlastní linky. Pokud je Vaše trasa pouze z bodu A do bodu B, stačí zaznamenat, kolik herního čas (v minutách) je potřeba na projetí trasy. Avšak pokud máte více zastávek jako já ve své ukázkové trase, musíte zaznamenat, kolik herního času to trvá od dané zastávky do následující, abyste ji mohli později přidat!

Je důležité toto zaznamenat někam, kde s tím budete moci později pracovat při přidávání linky do DBus World. Vzor, jak by se to dalo udělat:

Celková délka trasy = 831 km

  • Liverpool do Manchesteru = 33 minut
  • Manchester do Sheffieldu = 51 minut
  • Sheffield do Birminghamu = 72 minut
  • Birmingham do Londýna = 84 minut

Krok třetí

Nyní když máte veškeré časy a trasou odladěnou, můžeme pokračovat! V této části se naučíme, jak přidat Vaši linku do klienta DBus World, abyste si ji pak mohli v TruckersMP projet. Nejprve musíme nalézt složku „DBus Client“ ve Vašem počítači. Ta se normálně nachází ve složce „Dokumenty“, stejně jako složky „Euro Truck Simulator 2“ a „ETS2MP“. Níže je vzor:

Image1

Jakmile budete v této složce, musíte nalézt složku „lines“. Ta by měla být hned navrchu a lehce nalezitelná. V této složce naleznete veškeré linky, které lze vybrat v klientovi DBus World. Znovu, obrázek níže by měl pomoct:

Image2

Nyní když jste tady, uvidíte množství textových souborů s různými názvy. Všechny obsahují linky pro různé mapy, které lze používat s DBus World. Abychom to zjednodušili, použijeme „truckersmp“ jako základ pro vytvoření nového souboru, do kterého poté můžeme přidat naše vlastní linky, stejně jako níže: Image3

Proto musíte tento soubor zkopírovat a vložit, buď pravým kliknutím myši, nebo použitím „CTRL + C“ a „CTRL + V“ na Vaší klávesnici. Vaše složka by nyní měla vypadat takto:

Image4

Skvěle, to vypadá výborně! Nyní přejmenujte tento soubor na něco, co Vám řekne, co ten soubor dělá. Doporučuji název „customroutes“, který používám já. Takto by nyní měla Vaše složka vypadat:

Image5


Krok čtvrtý

Nyní jste úspěšně vytvořili soubor, který Vám umožní vybrat novou „mapu“ ve hře, která bude obsahovat Vaše vlastní trasy. Avšak v tento moment je toto naprosto stejné, jako přednastavené linky TruckersMP. Proto se nyní naučíme, jak do textového souboru přidat vlastní linku. Pro začátek otevřete soubor „customlines“, který by měl vypadat jako na obrázku níže:

Image6

Nejprve se musíte rozhodnout, jak chcete pojmenovat Váš soubor vlastních linek. To bude název, který budete vybírat v kategorii map v klientovi DBus World. Můžete upravit první řádek textového souboru, který aktuálně obsahuje „TruckersMP Bus Routes“. Pro tento vzor použiji název „Stan’s Bus Jobs“. Avšak Vy si to můžete pojmenovat, jak chcete!

Image7

Na dalším řádku je napsáno „truckersmp“, to určuje, na které mapě budete hrát. Jelikož tyto linky budeme využívat v TruckersMP, je důležité, abyste tento řádek NEUPRAVOVALI, jinak budeme vytvářet linku pro jinou mapu.

Nyní když máme soubor správně pojmenovaný, můžeme odstranit trasy, které nepotřebujeme. Jednoduše odstraňte vše včetně a po „2: London > Liverpool (831 km)“. Váš textový soubor by nyní měl vypadat takto:

Image8

Jak můžete vidět, zbyl Vám pouze jeden řádek, který můžeme použít jako vzor. Abychom to ještě zjednodušili, vidíte, že linka z Liverpoolu do Londýna, která zbyla, je ta, kterou jsem dříve vytvořil. Horní řádek obsahuje název, který se zobrazuje v klientovi DBus World. Znovu, můžete to změnit na cokoliv chcete. Pro tento vzor použiji název „Northern Tour (831 km)“, avšak Vy si to můžete pojmenovat, jak chcete! Image9

Pod tím uvidíte názvy zastávek po cestě s množinou souřadnic. Tyto souřadnice znázorňují polohu zastávek v uvedeném městě. Poslední číslo na řádku vyznačuje čas v minutách, kolik to trvá do další zastávky. Proto jsou časy, jak dlouho to trvá do další zastávky, velmi důležité! Naštěstí poskytujeme tabulku, která obsahuje souřadnice, takže je nemusíte hledat sami. Můžete ji otevřít kliknutím zde.

V tabulce můžete vidět seznam všech souřadnic, které se Vám mohou hodit. Jsou seřazeny abecedně podle země. Další část nepotřebuje vysvětlení, jelikož musíte pouze nalézt města, kde chcete nabrat cestující a přidat souřadnice do souboru. V mém případě musím najít souřadnice Liverpoolu, Manchesteru, Sheffieldu, Birminghamu a Londýna. Poté musíte tyto textová pole v tabulce zkopírovat do souboru v pořadí, v jakém je budete přijíždět, stejně jako jsem to udělal já:

Image10

A nyní zbývá poslední věc! Vidíte, že na konci každé množiny souřadnic je předloha textu, která říká „TIME (MINS)“. Nyní tento text nahradíme hodnotami, které jsme si zapsali dříve, když jsme projížděli trasu. Díky tomu bude klient vědět, jak dlouho by to mělo trvat od každé zastávky do té následující.

Čas od každé stanice do té následující se musí přidat na konec souřadnic stanice, ve které začínáte. Například pokud mi to z Liverpoolu do Manchesteru trvalo 33 minut, přidám toto na konec řádku se souřadnicemi Liverpoolu. Pokud mi to z Manchesteru do Sheffieldu trvalo 51 minut, přidám toto na konec řádku se souřadnicemi Manchesteru. Až se dostanete k cílové stanici (v tomto případě Londýn), můžete označit konec linky přidáním „0“ do poslední sekce, jelikož nebudete nikam dál cestovat. Všechno můžete vidět na obrázku níže:

Image11

A to je vše… vytvořili jste si svoji první linku! Hlavně si nezapomeňte tento soubor uložit buď stisknutím „CTRL + S“ na Vaší klávesnici, nebo kliknutím na „Soubor“ a poté „Uložit“.

Všimněte si, že Vaše trasa je zapsána mezi dvě podtržítka (_). Pokud si přejete vytvořit více tras, postupujte podle stejného postupu a ujistěte se, že Vaše další linky jsou mezi podtržítkami stejně jako na obrázku níže:

Image12


Krok pátý

Nyní když jste úspěšně vytvořili svoji vlastní linku, můžete ji vybrat v klientovi DBus World k jízdě v TruckersMP! K tomu musíte nejprve otevřít svého klienta DBus World a normálně spustit TruckersMP. Jakmile budete ve hře a připraveni nabrat cestující, použijte „ALT + TAB“ k vyskočení ze hry a otevření klienta. První věc, co musíte udělat je vybrat svoji mapu, která zobrazuje název, který jste zadali v textovém souboru. V mém případě se jmenuje „Stan’s Bus Jobs“. Mělo by to vypadat takto:

Image13

Poté se můžete přesunout k nabídce s výběrem linky a nalézt linku, kterou jste právě vytvořili. V mém případě se jedná o „Northern Tour (831km)“.

Image14

Jakmile budete připraveni, klikněte na „Start“ k dokončení výběru své vlastní linky, objevení cestujících ve hře a pro automatické naprogramování trasy ve hře. Ve stejnou chvíli uslyšíte oznámení a Váš klient se změní na následující:

Image15

Můžete také kliknout na „Show Timetable“, což zobrazí jízdní řád pro Vaši trasu, kterého byste se měli snažit držet. Tyto časy odpovídají těm, které jste sami ve hře zaznamenali a přidali do textového souboru.

Image16

A je to! Vše je nyní připravené a Vy můžete pokračovat k nástupu cestujících do Vašeho autobusu. Po práci na vytvoření vlastní trasy to bude opravdu příjemné vyrazit na cestu a kochat se krajinou. Dále, nyní když už víte, jak vytvářet vlastní linky, příště to pro Vás bude jistě mnohem jednodušší!


Krok šestý (dobrovolný)

Tento poslední krok je naprosto dobrovolný a ukazuje, jak sdílet Vaši linku s ostatními, aby si mohli Vaši linku užít nebo se k Vám připojit na konvoj. Abyste mohli sdílet Vaši linku, jednoduše příjemci poskytněte textový soubor „customroutes“, který jste vytvořili. Jakým způsobem budete soubor sdílet je na Vás, ale textový soubor může být sdílen Vašim kamarádům přes Discord, e-mail nebo odkazem na platformu on-line úložiště jako Google Drive nebo OneDrive, kde si ho budou moci stáhnout.

Pokud jste naopak obdrželi soubor od někoho jiného, následující postup nemůže být jednodušší! Stáhněte textový soubor a přidejte ho do své složky „lines“ ve složce „DBus Client“. Stejně jako předtím, ta je zase v Dokumentech se složkami jako „Euro Truck Simulator 2“ a „ETS2MP“. Pokud máte nějaké trasy, o které nechcete přijít přepsáním svého textového souboru, změňte název stahovaného souboru, aby nedošlo ke konfliktu. Můžete to změnit na cokoliv, třeba „customroutes2“ nebo „downloadedroutes“.


A to je naprosto vše, co musíte vědět k vytvoření a sdílení vlastních linek DBus World v TruckersMP! Doufám, že je tento návod užitečný a naučil Vás, jak používat vlastní linky.

Doufáme, že si užíváte plný autobusový potenciál v TruckersMP, který je výsledkem našeho partnerství s DBus World. Pokud máte potíže s něčím v tomto návodu, neváhejte se zeptat v našem kanálu podpory na Discordu, kde by Vám měl někdo pomoci. Pokud máte jakoukoliv zpětnou vazbu ohledně tohoto návodu, neváhejte se nám ozvat pomocí ticketu zpětné vazby pro kontaktování Community Managementu, kde nám můžete napsat své názory a nápady.

Opatrujte se a šťastnou jízdu autobusem!