FAREBNÉ HISTÓRIE TRESTU

Last update: 17 May 16:03 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/185


Žltá farba Vášho banu

Yellow ban

Žltou farbou sú označené také bany,ktoré ste dostali pred rokom a stratili platnosť. Štvrtý, piaty a šiesty ban sa neberie do úvahy.

Stále platí toto: Pokiaľ vo vašej histórii máte dva tresty s rovnakou dobou trvania, člen tímu môže váš ďalší trest predĺžiť bez ohľadu na to, koľko ste už mali trestov za uplynulý rok. Ak už napr. Budete mať dva jednomesačnej tresty, váš ďalší trest môže byť navýšený na tri mesiace. Ak máte dva trojmesačné tresty, ďalší trest môže byť permanentný. Berte tiež prosím na vedomie, že štvrtý, piaty a šiesty trest nemôže byť odstránený. Tieto tresty sú presne na jeden mesiac, na tri mesiace a/alebo permanentné.

Zelená farba banu

Green colour

Sú to aktívne bany (Pre ktoré nevypršal jeden rok). Štvrtý, piaty a šiesty ban sa berie do úvahy na rozšírenie zákazu (banu) založeného na histórii.

Author

Dominik [SK]

My name is Dominik. If need something you can send message to me :3 TruckersMP Game Moderator & Translator Staff Member