This article is outdated!

This article has not been updated to its original version! For the most recent information, forward yourself to the original article: Punishment history colours

Farby značiek zákazov


Last update: 15 May 2020 16:04 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/185Žltá farba v zákaze

Yellow ban

Zákazy, ktoré sú označené žltou farbou, tak vypršal už jeden rok od ich platnosti, a nemajú žiadny efekt. Štrtý a piatý ban sa nezohľadňujú.

Zelená farba v zákaze

Green colour

Zelené označené zákazy sú aktíve zákazy (1 rok neskončil). Stalé platí: *Ak máte vo svojej ban histórii dva aktívne zákazy podľa histórie, herní moderátor vám ďalší zákaz udelí permanentný, bezohľadu na to, koľko zákazov ste mali v poslednom roku. Zákazy ktoré sú rozšírené kvôli štvrtému a piatému zákazu nemôžu byť vymazané, preto sú striktne jeden mesiac a trvalý zákaz.

Tags

Author

Dominik [SK]'s avatar

Dominik [SK]

Hello there,
I would like to introduce myself to you, my name is Dominik, and I come from Slovakia.