Chatovanie

Last update: 16 Feb 2020 17:00 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/256Ako budete hrať, je to všetko o jazde s priateľmi a ďalšími hráčmi po celom svete. Počas hrania, používania textovej konverzácie alebo hlasovej konverzácie sa môžete stretnúť v dvoch rôznych smeroch - CB, ako to nazývame vo svete prepravy.

Obidva spôsoby komunikácie majú dosah asi 500 metrov. To znamená, že každý v okruhu vašej polohy môže konverzáciu vidieť a počuť. Hneď ako budú mimo dosahu, nebudú ďalej prijímať správy.

Textová konverzácia

Ak chcete odoslať správu do chatu, stlačte klávesu "y" na klávesnici a začnite písať správu. Po dokončení stlačte klávesu enter a správa sa odošle. Aby to bolo ešte lepšie,, podporujeme aj súkromné ​​správy medzi dvoma hráčmi. Súkromný správu môžete poslať jednému hráčovi pomocou príkazu /pm (ID príjemcu.)

/pm 123 Toto je súkromná správa pre hráča s ID 123

Odpoveď na súkromnú správu je možné odoslať pomocou nasledujúceho príkazu. Ale nezabudnite, že to pošle správu poslednému hráčovi, ktorý vám poslal súkromnú správu.

/r Moja prvá odpoveď odosielateľovi

Textová konverzácia sa môže použiť aj na získanie potrebných informácií pre hráča, čo môže byť užitočné, ak chcete neskôr vytvoriť report na hráča na našich webových stránkach. Informácie možno prijímať pomocou nasledujúceho príkazu:

/pinfo 123

Hlasová konverzácia

Ak chcete priniesť zážitok na inú úroveň, môžete použiť hlasovú konverzáciu a hovoriť na jednom z dostupných kanálov. Uistite sa, že mikrofón je správne nastavený vo vašom počítači a pozrite si nastavenia TAB pre ďalšie nastavenia. Hovorenie je možné vykonať stlačením klávesy "x".

Author

Dominik [SK]

Hello there,
I would like to introduce myself to you, my name is Dominik, and I come from Slovakia.

Dominik

TruckersMP Game Moderator