This article is outdated!

This article has not been updated to its original version! For the most recent information, forward yourself to the original article: Permissions

مجوزها


Last update: 12 Nov 2020 01:16 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/381سلام تراکرها

ابتدا و مهمتر از همه، معنی شرکت حمل و نقل مجازی چیست؟
VTC
این کلمه واژه اختصاری و انگلیسی به معنی شرکت حمل و نقل مجازی است و کارایی آن در بازی همانند با شرکت های حمل و نقل در دنیای واقعی می باشد

هدف این کلمه اختصاری و همچنین کلمه "هایرد" آن در این سیستم برای این است تا ذهنیت شما را در این سیستم به سمت شرکت های حمل و نقل واقعی برده تا شما در این حین احساس کنید عضوی از این جامعه تراکرها می باشید. در این سیستم شما شاهد محیطی دوستانه خواهید بود و همچنین می توانید دوستانی در آنجا پیدا کنید تا با هم در بازی به رانندگی و حمل و نقل بپردازید. از این رو، در صورتی که شما به تنهایی رانندگی می کنید و در بازی تنها هستید، فرصت را از دست ندهید و به این شرکت های حمل و نقل مجازی ملحق شوید

در این سیستم چه مجوزهایی اعطا می گردد؟
در این سیستم، مجوزها و مسئولیت های بسیار زیادی وجود دارد که شما می توانید در شرکت حمل و نقل مجازی خود، رول هایی که برای اعضا ساخته اید به آنها اعطا کنید. این مجوز های به شما این قابلیت را می دهد تا دسترسی های مختلفی را به کارمندان شرکت و همچنین اعضا بدهید. در واقع با این مجوزهای دسترسی، شما می توانید اشخاص را محدود به تنها خواندن متن اخبار و یا حتی بن کردن اشخاص خاص به واسطه سیستم لیست سیاه، برای جلوگیری از ورود به شرکت خود بکنید

مثال هایی در رابطه با این مجوزها

اخبار

با دادن دسترسی رول اخبار به اعضای خود، شما این اجازه را به آنها می دهید تا در قسمت مخصوص به اخبار، پست و یا اعلامیه ای ارسال نمایند؛ که البته این اعطای مجوز در هر زمان قابل برگشت و حذف است

استخدام

اعضا با سطح دسترسی رول استخدام، به صفحه مخصوص به استخدام اعضا دسترسی دارند. قسمتی که آنها می توانند تصمیم بگیرند که آیا اشخاص متقاضی به عضویت در آمدن در این شرکت، صلاحیت عضویت را دارا می باشند و یا خیر

مدیریت

با دادن دسترسی مدیریت به بعضی از رول ها در شرکت خود، اشخاص دارای این رول قادر به کیک کردن سایر اعضا، مدیریت سایر اعضا و حتی قادر به مدیریت رول ها نیز خواهند بود

لیست سیاه

با مجوز لیست سیاه (بلک لیست)، اشخاص قادرند تا سایر اشخاص را به این لیست اضافه کرده و از عضویت مجدد یا عضویت آنها به شرکت جلوگیری نمایند. حذف اشخاصی که در بلک لیست نیز حضور دارند نیز نیازمند اعطا مجوز جداگانه می باشد

گالری (تنها شرکت های وریفای شده)ء

افراد با این مجوز قادر هستند تا در قسمت گالری شرکت حمل و نقل مجازی عکس آپلود، ویرایش و یا آن را حذف کنند. این گالری برای همه فارغ از رول آنها قابل نمایش است. در رابطه با گالری شرکت حمل و نقل مجازی اینجا بیشتر مطالعه کنید

Tags

Author

Shayrin's avatar

Shayrin

If you have any concerns and questions, don't hesitate and contact me via TruckersMP Forum or TruckersMP Discord.