This article is outdated!

This article has not been updated to its original version! For the most recent information, forward yourself to the original article: VTC Rules

VTC System: Pravidla


Last update: 05 Mar 2020 16:07 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/386Pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať pri vedení vozidla alebo pri členstve vo VTC zaregistrovanom na webovej stránke, sú nasledovné:

obsah

§1 - Pravidlá, ktoré musia dodržiavať všetci členovia VTC

§2 - Pravidlá, ktoré má VTC dodržiavať pri podujatí

§3 - Profil VTC

§1 - Pravidlá, ktoré musia dodržiavať všetci členovia VTC -

§1.1 - Vyhovuje všetkým oficiálnym pravidlám TruckersMP

Ako člen VTC musíte spĺňať všetky oficiálne pravidlá TruckersMP vrátane, ale nielen:

  • Všeobecné pravidlá
  • Pravidlá hier
  • Úprava vozidiel

Všetky pravidlá TruckersMP nájdete tu: https://truckersmp.com/rules

§1.2 - Zamestnanec VTC musí rešpektovať ostatných hráčov

Nezáleží na tom, či do VTC patríte, musíte rešpektovať všetkých hráčov a nie urážať ich. Ak vás niekto nerešpektuje, alebo vašu VTC, nepomstite sa mu a neurážajte ho! Používateľa môžete nahlásiť prostredníctvom nášho systému reportov.

§ 1.3 - Musíte dodržiavať všetky dopravné pravidlá

Nemôžete porušiť pravidlá, napríklad *** alebo blokovať cesty, aby ste dobehli VTC počas konvojov alebo udalostí na verejných serveroch.

Ak ste počas podujatia alebo konvoja za VTC, musíte sa uistiť, že sa budete riadiť všetkými pravidlami, ak máte v úmysle dohnať svoj VTC.

Napríklad, ak je medzi vami a zvyškom VTC kamión a pôjdete za ním, mali by ste sa uistiť, že:

  • Predbiehanie bude bezpečné
  • Je dostatok vzdialenosti na bezpečné dokončenie manévru.
  • Dodržiavate všetky pravidlá bez ovplyvnenia ostatných účastníkov cestnej premávky.

§2 - Pravidlá udalostí VTC

§2.1 - Nevhodné riadenie pilotného vozidla / zneužitie vozidla

Pilotné vozidlá majú zakázané spomaľovať, blokovať a kontrolovať dopravu akýmkoľvek spôsobom, predstierať, že sú manažérom, a inak zneužívať PILOT farbu auta. Je zakázané úmyselne privádzať pilotné vozidlá do oblastí s vysokým objemom premávky. Tieto oblasti zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: Calais, Duisburg, chodník spájajúci dve mestá a okolie.

§2.2 - VTC by nemala mať vplyv na ostatných hráčov

Organizovanie a vedenie aktivít VTC, ako napríklad konvoje, by nemalo zasahovať do ostatných hráčov.

Ak sú VTC oddelené na ceste, jednotliví hráči sa môžu pokúsiť vrátiť do VTC frontu (uistite sa, že dodržiavajú všetky pravidlá), alebo VTC môže zastaviť pri ceste a čakať, kým ich členovia dobehnú (iba keď je to bezpečne). a neporušuje to pravidla).

§2.3 - Držanie VTC vám neposkytuje výhodu

Organizovanie podujatí na verejnom serveri vám neposkytuje výhodu oproti ostatným hráčom a každý má rovnaké práva na používanie ciest na tomto serveri.

Uistite sa, že dodržiavate všetky pravidlá a dávate ostatným používateľom, keď je to vhodné (napr. Dajte ho, ak je znak „Dajte“ alebo znak kruhového objazdu)

Uistite sa, že dodržiavate všetky pravidlá a v prípade potreby dávate ostatným používateľom priestor (napr. Prejazdy a kruhové objazdy)

§2.4 - Pohyb convoja musí byť bezpečný

Napríklad, ak niekto chce predbehnúť váš konvoj, potom by ste sa mu nemali vyhýbať a mali by vytvoriť podmienky pre bezpečné predbiehanie: ponechať priestor pre hráča, aby sa vrátil do svojho jazdného pruhu, keď nastane nebezpečenstvo.

§3 - Profily VTC

§3.1: VTC vytvorte len vtedy, ak máte VTC

Ak nemáte VTC alebo nemáte v úmysle vykonávať virtuálnu dopravnú spoločnosť, nie ste oprávnení vytvárať VTC v našom systéme.

§3.2 - Uistite sa, že informácie VTC sú vhodné

Všetky informačné tabuľky (okrem iného vrátane informácií, pravidiel a požiadaviek) nie sú oprávnené používať urážky. To môže okrem iného zahŕňať rasizmus, diskrimináciu, diskusiu/vyjadrenie (extrémnych) politických názorov, nezákonné alebo nevhodné situácie. V týchto informačných tabuľkách nie je povolené ani neslušné výrazy.

§3.3 - Vlastníci VTC nemajú iné práva ako normálny hráč

Majitelia VTC musia dodržiavať všetky pravidlá TruckersMP. Najdôležitejšie je, že musia dodržiavať nasledujúce pravidlo: vydávať sa za iných používateľov, zamestnancov, politických predstaviteľov, činiteľov činných v trestnom konaní, vodcov a úradov akéhokoľvek druhu alebo pôsobiť ako niekto, kto je nadriadený. To môže byť spôsob, akým budete pracovať, používať hlasový chat, váš avatar, vaše licenčné značky, používateľské meno a/alebo štítok v hre. Avatary, užívateľské mená a tagy v hre musia byť vhodné a nesmú obsahovať urážlivý obsah žiadnym spôsobom a nie sú oslobodené od miernych urážok.

§3.4 - Externé odkazy

Všetky prepojenia, ktoré pripojíte k vášmu profilu VTC, musia byť bezpečné a nesmú obsahovať žiadny škodlivý obsah. Tento škodlivý obsah môže okrem iného zahŕňať: akýkoľvek odkaz týkajúci sa drog, iných nezákonných látok, pornografického alebo sexuálneho obsahu alebo iných nezákonných záležitostí.

§ 3.5 - Nesmiete kopírovať iné VTC

Nevytvárajte VTC so zámerom kopírovať inú spoločnosť. VTC, ktorú vytvoríte, musí byť vaša a originálna.

§3.6 - Text a obrázky musia byť vhodné

Všetok text, ako sú mená, slogany a tagy, nesmie obsahovať hrubý alebo hrubý jazyk. Všetky obrázky použité pre logá a hlavičky musia byť tiež SFW (bezpečné pre prácu).

§3.7 - Obrázky musia byť vaše

Musíte sa uistiť, že akýkoľvek obrázok, ktorý používate vo svojom profile VTC, musí byť bez autorských práv a musí byť vo vašom vlastnom vytvorení.

§3.8 - Nesprávna reklama

Nesmiete uverejňovať reklamy na živé vysielanie, udalosti atď., Ktoré nesúvisia s programom TruckersMP, Euro Truck Simulator 2 alebo American Truck Simulator. Platí to pre reklamy v profile VTC, ako aj pre informácie o profile VTC.

Tags

Author

Dominik [SK]'s avatar

Dominik [SK]

Hello there,
I would like to introduce myself to you, my name is Dominik, and I come from Slovakia.