Изключване на 2FA


Last update: 03 Nov 2019 07:17 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/646Деактивиране на 2FA в акаунта ви, докато все още имате достъп до приложението си за удостоверяване

  1. Първо, Вписване в своя TruckersMP акаунт на уебсайта
  2. След това задръжте курсора на мишката върху раздела Account.
  3. След това кликнете върху "Settings".
  4. След това изберете четвъртия раздел, който се нарича "Account Settings".
  5. Под „Two Factor Authentication“ ще можете да видите бутона „Manage Two Factor Authentication“, щракнете върху него.
  6. Сега трябваше да свършите до това място. Ако превъртите малко надолу, би трябвало да можете да преглеждате резервните си кодове. Когато превъртите надолу малко повече, трябва да можете да деактивирате 2FA.

Забележка: Когато премахвате двуфакторното удостоверяване от вашия профил TruckersMP, все още се нуждаете от приложението, за да поставите окончателния код като потвърждение, за да го премахнете.

Destination Path

Деактивиране на 2FA в акаунта ви, без да имате достъп до вашето приложение за удостоверяване

Ако не можете да видите резервните си кодове и вече нямате достъп до приложението за удостоверяване, трябва да създадете Support Ticket и да обясните ситуацията.