This article is outdated!

This article has not been updated to its original version! For the most recent information, forward yourself to the original article: Official TruckersMP Rules

Oficiālie TruckersMP Noteikumi


Last update: 01 Mar 2021 03:09 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/740Piekrītot šiem noteikumiem, Jūs arī piekrītat Pakalpojuma Sniegšanas Noteikumiem un Privātuma Politikai


Saturs

 • Pēdējās Izmaiņas
 • §1 - Pakalpojuma noteikumi
 • §2 - Spēles specifiskie noteikumi
 • §3 - Save editing noteikumi
 • §4 - Foruma specifiskie noteikumi
 • §5 - Atruna & Informācija

Pēdējās Izmaiņas

 • 2021/02/14 - Uzlabots noteikums §1.2, §1.4, §1.5, §2, §2.4, §2.6, §2.9
 • 2021/01/22 - Atjaunotais privātuma politikas changelog ir pieejams apakšpusē no pašas privātuma politikas. Atjaunināts noteikums §4.2, §4.3, §4.4
 • 2021/01/11 - Atjaunināts noteikums §2.9
 • 2020/12/30 - Atjaunots privātuma politikas changelog, tas ir pieejams privātuma politikas apakšpusē.
 • 2020/11/29 - Uzlabots noteikums §1.1, §1.4, §2, §2.8, §2.9, §3, §5.1, §5.3 + uzlabota visa sadaļa §4.
 • 2020/08/30 - Uzlabota privātuma politika
 • 2020/08/05 - Uzlabots noteikums §1.4, §1.5, §2, §2.5, §5.1, §5.7
 • 2020/07/16 - Pievienots "3.3.1 TruckersFM" pie privātuma politikas
 • 2020/05/08 - Uzlabots noteikums §1.1, §1.4, §3, §5.1
 • 2020/04/19 - Uzlabots noteikums §5.2
 • 2020/03/20 - Uzlabots noteikums §2.1, §5.1
 • 2020/03/16 - Uzlabots noteikums §1.4, §2.5, §2.6, §2.8, §2.9, §5.1, §5.3, §5.7. Noņemti visi save editing noteikumi, aizvietoti ar §3
 • 2020/02/08 - Uzlabots noteikums §1.4, §2.3, §2.5, §2.7, §2.8, §3.1, §3.4, §3.5, §5.1. Apvienots noteikums §3.6 ar §3.5, apvienots noteikums §3.7 un §3.8 ar §3.4. Noteikums §3.9 tagad ir §3.7.

§1 - Pakalpojuma noteikumi

§1.1 - Profils un Inventārs

Jūs esat atbildīgs par savu profilu(-iem). Kad noteikumi tiek pārkāpti, mēs sodīsim to profilu, kurš to pārkāpa, neatkarīgi kurš to izmantoja tajā brīdī. Jūs arī esat atbildīgs par inventāru, kuru izmantojat braukšanas brīdī TruckersMP vidē. Tajā iekļaujās, bet nav limitēts ar drošu klaviatūras pielietošanu un tās uzturēšanu, spēļu kontrolieri, peles, datorstures u.c.

§1.2 - Lieguma Apiešana - MŪŽA LIEGUMS

Izveidot vai lietot citu profilu lieguma apiešanas brīdī. Lieguma pierādījuma dzēšanas mēģinājumi, lai anulētu esošo liegumu. Ja pierādījumu norāda ka esat veicis lieguma apiešanu, administrācijai ir tiesības Jūs liegt no servera pieejas bez iepriekšējas ziņas. Pierādījumi lieguma apiešanai nav apspriežami, kopš tie satur servera-puses privātu informāciju. Lieguma Apiešanas pārkāpšanas akti nevar tikt nosūdzēti TruckersMP Komandai, šāda tipa pārkāpumi tiek pārskatīti iekšējos procesos.

§1.3 - Piemēslošana, Ļaunprātīga Izmantošana

Sistēmu pielietošana nepiemēroti tās mērķim TruckersMP pakalpojumu platformā. To var iekļaut, bet nav liminēts ar to piemēslošanu, lietotāju atkārtota nosūdzēšana ar tiem pašiem pierādījumiem un nepiemērota sistēmas pielietošana. Piemēslot foruma/sociālos ierakstus vai čata ierakstus ar mazu vai nekādu saturu / vai saturu kas nekādīgi nepievieno neko sarunai, tiek klasificēts kā ļaunprātīga sistēmas pielietošana. To arī iekļauj spēles sarakstes, CB radio, taures izmantošana, forums, atbalsta biļetes, palīdzības biļetes, anketas un sūdzības. Jebkāda noteikumu pārkāpšana var rezultēties īslaicīgā vai mūžīgā liegumā no esošās sistēmas.

§1.4 - Lietotāju Nosūdzēšana

Jebkāda noteikumu pārkāpšana no minētajiem var rezultēties 30 dienu liegumā no mūsu nosūdzēšanas sistēmas kā pirmais nosodījums, un mūža liegums tiek piespriests pie pārkāpuma atkārtotas veikšanas, kas rezultēsies Jūsu nosūdzēšanas anketas anulēšanā.

 • Jūsu sniegtie pierādījumi nevar būt vecāki par četrpadsmit dienām kopš tas tika ierakstīts.
 • Jūs nevarat ziņot par spēlētājiem ar pierādījumiem, kurus pats neesat ierakstījis spēlē.
 • Mūsu sistēmas piemēslošana ar bezjēdzīgām sūdzībām, sūdzības kuras satur (Cam 0), lai ierakstītu jebko līdzīgu.
 • Jūsu iesniegtajiem pierādījumiem jābūt pieejamiem par piemērotā aizlieguma ilgumu plus trīsdesmit dienām. Pierādījumiem par pastāvīgiem aizliegumiem jābūt pieejamiem uz visu laiku.
 • Pierādījumi, kas publicēti sūdzībā, nedrīkst tikt modificēti (apgraizīti, pārveidoti vai izpludināti) tādā veidā, kas var ietekmēt noteikuma pārkāpuma kontekstu. Video saturs var tikai tikt pārveidots tā ilguma ziņā.
 • Ziņojuma pierādījumiem, kuru garums pārsniedz 5 minūtes, ziņojumā jāpievieno laika zīmogs.
 • Pierādījumi, kas satur apvainojumus vai citādi aizskarošas zīmes nosaukumā, aprakstā vai tamlīdzīgā veidā, netiks pieņemti, un iesniedzējam var tikt aizliegts izmantot sistēmu turpmāk, ņemot vērā pārkāpumu.
 • Veidojot pārskatu, ir obligāti precīzi jāaizpilda visi obligātie lauki.
 • Pārskatos §2 punktā minēto iemeslu dēļ ir jābūt video pierādījumiem.
 • Nepiemērotas valodas pielietojums sarakstē ir jāuzrada līdz ar visas pilnās sarakstes uzrādīšanu.
 • Pieprasīt personāla prioritāti, apstrādājot ziņojumu, nav atļauts.
 • Nav atļauts veikt atkārtotu sūdzību par spēlētāju, ja Jūsu sūdzība jau iepriekš tika noraidīta. Sūdzība ir jāadresē Game Moderation Management, izmantojot atsauksmju sistēmu.
 • Sūdzības par TruckersMP administrāciju jāveic caur atsauksmju sistēmu.
 • Papildus informācijai par nosūdzēšanu, lūdzu atsaucieties uz šo rakstu.

§1.5 - Nepiemērotas valodas pieietošana, komunikācija un citu personu attēlošana

Aizvainojumu pielietošana, lai liktu citam lietotājam justies sliktāk par sevi. Tajā iekļaujas, bet nav limitēts ar rasismu, diskrimināciju, apspriest/izteikt (izteiktus) politiskus viedokļus, nelegālas vai nepiemērotas situācijas.

 • Viegli aizvainojumi kā "idiot" vai "noob" visbiežāk nav sodīti, bet, ja pārlieku lietoti, darbības tiks veiktas.
 • Rupjības bez aizskarošiem vārdiem ir sodāmas. Liegumi vai izraidīšana ir administrācijas ziņā.
 • Uzvedība, kas uzskatāma par bīstamu pret jebkuru no lietotājiem no mūsu platformas ir aizliegts.

Attēlot citus lietotājus, administrācijas biedrus, politiskus tēlus, valdības iestādes, vadītājus vai autoritātes, kriminālās organizācijas, uzvesties pārākam par citiem vai uzvesties kā verificēta VTC pārstāvja dalībnieka, kura Jūs neesat. Tas var tikt uzsvērts caur to kā Jūs braucat, izmantojat balss ziņas, profila bilde, numurzīmes, lietotājvārds, spēles tag. Profila bildes, lietotājvārdi un spēles tag'iem jābūt atbilstošiem un nedrīkst saturēt nekādu aizskarošu rakstura saturu, sākot ar vieglu aizskaršanu, vai jebkāds saturs, kas var norādīt uz vardarbību. Jūsu lietotājvārdam jāsatur burtciparu simboliem, vai to arī nomainīs administrācija bez iepriekšēja ziņojuma. Iekļaut jebkādas hipersaites, kuru saturs ir nedrošs.

 • Jebkāda atsauce uz narkotikām, citām nelegālām vielām, pornogrāfisks vai seksuāls saturs, vai jebkāds cits nelegāls saturs. Šis attiecās uz jebkādām hipersaitēm, bildēm, parakstiem, spēles tagiem, bildes kas augšupielādētas vai rakstisks saturs.

Dalīties ar personīgiem datiem, iekļaujot hipersaites uz soc. mediju profiliem, kas saistīti ar citiem profiliem, ir aizliegts. Atkarībā no situācijas, mēs varam šo piemērot citiem pakalpojumiem, kas ir saistīti ar TruckersMP.

§1.6 - Likums un privātums

 • Starptautiska vai nacionāla noteikumu pārkāpšana, kas var attiekties uz TruckersMP, nav atļauta.
 • Jums nav atļauts dalīties, augšupielādēt vai citādi iespējot programmatūras piratizēšanu, ekspluatējot mūsu platformas.

§1.7 - Uzvešanās par moderatoru

Mūsu moderatoru pienākums ir meklēt un identificēt pārkāpumus mūsu platformās kamēr viņi pārvalda TruckersMP kopienu. Neuzņemiet šo pienākumu savās rokās. Ja redzat kādu pārkāpjam noteikumus, lūdzu nosūdziet ierakstu, rakstu vai lietotāju paredzētājā sistēmā.

§1.8 - Kūdīšana

Jums nav atļauts izmantot mūsu platformu, lai iedrošinātu saturu, palīdz vai citādi ļauj citiem pārkāpt noteikumus TruckersMP.

§1.9 - Neskaidrība

Ja, jebkādu iemeslu dēļ, ir neskaidrība noteikumos, vai terminos kas var būt "atvērti citādai interpretācijai", sodi var tikt izsniegti attiecīgi to uztveršanai, ņemot vērā TruckersMP vadības skatījumu. Jebkādas neskaidrības tiek risinātas no TruckersMP vadības, nevis spēlētāju puses. Ja jebkādas neskaidrības ir nosūdzētas mums, mēs strādāsim pie tās novēršanas. Tīšu kļūmju ekspluatēšana novedīs pie soda saņemšanas līdzās ar jebkuru citu noteikumu nelabvēlīgu pielietošanu - Jums ir nepieciešams nosūdzēt kļūmes, nevis tās izmantot.


§2 - Spēles specifiskie noteikumi

Noteikumi marķēti ar zvaigzni (*) neatiecās uz Arcade serveriem ar 'Arc' vai 'Arcade' to virsrakstā. Ceļu noteikumi un ceļu zīmes ir jāievēro. Tas nozīmē ka Eiropas ceļu likums un zīmes attiecās uz ETS2 un Amerikas ceļu likums un zīmes attiecās uz ATS. Nespēja sekot minētajiem ceļu noteikumiem un ceļa zīmēm var izvērsties nosodījumā. Luksofori un stop zīmes var tikt ignorētas, ja neviena cita nav apkārtnē. Kā arī, apdzīšana ir atļauta, ja neviens cits netiek pakļauts riskam. Ātruma pārsniegšana, kaut atļauta, nav ieteicama. Ātruma pārsniegšana var izraisīt negadījumus un palīdzēt izvērtēt nosodījumu vieglāk. Taranēt citus spēlētājus, lai pārkāptu noteikumus, nav atļauts un netiks tolerēts, un ir sodāms.

§2.1 - Palīgprogrammu izmantošana/Kļūdu/Iespēju ļaunprātīga izmantošana - MŪŽA LIEGUMS

Jebkādu rīku izmantošana, kas izmaina spēles ritmu, iekļaujot bet nav limitēts ar spēles konsoli, traineriem vai čītu programmatūru, lai pārkāptu ātruma limiteri, pārlektu, bez-avāriju programmatūra vai jebkas cits. Pārkāpt servera automātisko izraidīšanu, izmantojot save editing. Neparedzēta iespēju lietošana kā ghost mode, lai radītu citiem bojājumus kamēr pieslēdzaties serverim.

§2.2 - Tīšprātīga avāriju izraisīšana*

Radīt sadursmes ar citiem spēlētājiem mērķtiecīgi vai nepietiekamas uzmanības dēļ. Censties radīt sadursmi, stūrējot to virzienā.

§2.3 - Bloķēšana*

Ietekmēt lietotāja braukšanas virzienu, bloķēt ieejas uz lielceļiem vai citiem pieejas punktiem u.tml. Nespēja izmantot pakalpojuma funkciju (F7+enter) kad nepieciešams, var izvērsties nosodījumā.

§2.4 - Nepareizais Virziens / Nepiemērota Apdzīšana*

Braukt pa nepareizo virzienu brauktuvē. Apdzīt spēlētāju vietā, kur sastopjams ļoti zems FPS un/vai vietas, ar izteiktu satiksmi, var izvērsties avārijā vai tamlīdzīgi. Tas arī iekļauj apdzīšanu vai nespēju apdzīt jebkurā vienas-joslas, abos virzienos, kur ir izteikta satiksme. Vietas ar izteikti lielu satiksmi tiek uzskatītas ar 25+ spēlētājiem.

§2.5 - Agresīva Braukšana*

.Braukt nedroši vai manevrēt transportlīdzekli, kas pakļauj citus riskam. Tas iekļauj, bet nav limitēts ar: braukt atmuguriski, ignorēt luksoforus un ceļu zīmes, ātruma pārkāpšana, sacensties ar citiem spēlētājiem (izņemot Tucson, Phoenix un Södertälje (ProMods) sacīkšu trasēs). Braukt ārpus kartes iespējām vietās, kuras nesedz mazā karte/GPS. Slēptie ceļi, kas ir tīšprātīgi daļa no kartes, bet nav iekļauta. Jūs varat izmantot šos ceļus. ProMods vidē, Jūs varat braukt pa pieejamiem ceļiem vai vietām. Censties ekspluatēt desync lag vai quick saves, lai mērķtiecīgi radītu bojājumus citu spēlētāju transportam. Izmantot ghost mode, lai tiktu cauri satiksmei.

§2.6 - Neadekvāta Konvoja Vadīšana / Auto Ļaunprātīga Izmantošana*

Konvoja pilotiem nav atļauts samazināt ātrumu, bloķēt, kontrolēt satiksmi vai uzvesties kā administrācijas biedram vai citādi jebkādā veidā nepiemēroti izmantot pilota transportlīdzekļa krāsojumu. Jums nav atļauts ievest konvoju stipri piepildītās teritorijās tīšprātīgi. To var iekļaut (bet nav limitēts) Calais, Duisburg, Calais-Duisburg ceļš vai apkārtējās teritorijas.

§2.7 - Pasākuma Serveri

Visi noteikumi attiecās uz pasākumu serveri, izņemot ja īslaicīgie noteikumi pārklājās ar noteiktu pasākumu.

Pasākuma servera prasības atrodamas šeit.

Īslaicīgie noteikumi pasākumos atrodami šeit.

§2.8 - Kā liegumi tiek izsniegti

 • Pirmie 3 liegumi tiek izsniegti zem Game Moderator pārvaldības.
  1. liegums ir trīsdesmit dienas.
  1. liegums ir mūžīgs.

Jebkurš liegums, kurš vecāks par 12 mēnešiem, kura brīdī attiecīgi tiek izsniegts jauns liegums, tiek ignorēti, kopš šis 12 mēnešu periods tiek uzskatīts par atpūtas periodu. Lieguma pagarināšana ir bāzēta uz aktīvajiem (mazāk par 12 mēnešiem) liegumiem, kuru termiņš ir gandrīz jau beidzies un tas netiks izmainīts, ja liegums pārsniedz 12 mēnešu ilgumu kamēr liegums ir aktīvs. Ja Jums ir vismaz divi aktīvi vēsturiskie liegumi, Game Moderators pagarinās Jūsu nākamo liegumu uz mūžīgu, neatkarīgi no tā cik liegumus esat iepriekš saņēmis pēdējā gadā. Liegumi, kas pagarināti un tādējādi kļūst par 4tajiem vai 5tajiem, nevar tikt noņemti, tie ir strikti trīsdesmit dienas un mūžīgi.

§2.9 - Liegumus, kurus izsniedz Game Moderation Management

Ja Game Moderation Management ka lietotājs pievienojās TruckersMP, lai tīši pārkāptu noteikumus, "§2.8 - Kā liegumi tiek izsniegti" var tikt ignorēti un lieguma ilgums būs atkarīgs no Game Moderation Management. Ņemot vērā Pakalpojuma Sniegšanas Noteikumus, administrācija ir atļauta atkārtoti izmantot pierādījumus. Noteiktos gadījumos, Game Moderation Management patur tiesības uzturēt pierādījumus privātus līdz mirklim, kad tos pieprasa nosodītais spēlētājs.


§3 - Save Editing noteikumi

Radīt pārlieku lag vai spēles avarēšanu, izmantojot save editing nav atļauts. Pārlieks lag neradīsies no duplikātiem, ja nu vien to daudzums ir patiesi pārlieks. Ja izveidojat ļoti garu puspiekabju kombināciju, bet nevarat to droši vadīt, Jūs esat pakļauts iespējai saņemt liegumu no servera par agresīvu braukšanu / bloķēšanu, kā arī Jums tiks ieteikts šo modifikāciju atspējot. Ja Game Moderation Management uzskatīs ka Jūsu modifikācija nav piemērota mūsu serveriem vai negatīvi ietekmē citus spēlētājus, Jūs esat pakļauts liegumam līdz modifikācija tiks noņemta.


§4 - Foruma specifiskie noteikumi

Forums seko citādai sodīšanas sistēmai, kuras pārskats atrodams šeit.

§4.1 - Foruma profili

Paraksti - Vairākas bildes ir atļautas, kamēr lejupielādes izmērs nepārsniedz 150kb un augstums nepārsniedz 150 pikseļus.

§4.2 - Foruma raksti, atbildes, statusa atjauninājumi, un privātās ziņas

 • Virsrakstiem jāsakrīt ar ieraksta saturu.
 • Publicēt atbildes, neatbilstošas ierakstam, vai atbildes svešvalodā neatbilstošajā valodas subforumā tiks dzēstas, izņemot ja galvots citādāk.
 • Ieraksti var tikt atjaunoti ar atbildi vienu reizi 3 dienās.
 • Ierakstu atjaunošana ar atbildi nepamatoti ir aizliegts, izņemot ja pievienotā atbilde sniedz saturu oriģinālajam rakstam.
 • Diskutēt nosodījumus, sūdzības, anketas, liegumu anketas un pieteikumus ir aizliegts, kā arī sūdzības par administrāciju.
 • Maiņa vai pārdošana jebkādiem digitāliem/fiziskiem priekšmetiem ir aizliegta. Dāvanu izsniegšana vai neizmantotu spēļu kodu izsniegšana ir atļauta.
 • Labdarību hipersaites ir aizliegtas, izņemot ja to apstiprinājusi administrācija. To iekļauj, bet nav limitēts ar, personiskie labdarības linki, ārējās balsošanas, reālās dzīves saistīts darbs un labdarības.
 • Mirgojošas bildes, GIF saturs nav atļauts. Šāds tipa saturs var ļoti skart cilvēkus, kuri cieš no fotoepilepsijas.

§4.3 - Kategoriju pielietojums/jēga

 • Apraksts jēgpilnajam pielietojumam jebkurā foruma kategorijā ir atrodams kategoriju aprakstos, kurš var iekļaut arī specifiskus noteikumus vai normatīvus. Šī informācija ir aprakstīta vai nu kategorijas aprakstā, virs kategorijas satura vai piespraustā foruma ierakstā esošajā foruma kategorijā.
 • Sub-kategorijas seko tiem pašiem kategoriju-specifiskiem noteikumiem un prasībām, izņemot ja galvots citādāk. Formāti tiek sniegti tā pat kā kategoriju-specfiskie noteikumi.

§4.4 - Satura tulkošana citā valodā

 • Saturu, kuru publicē TruckersMP, var tikt tulkots tikai no Tulkošanas Komandas puses.
 • Jums joprojām ir sniegta atļauja tulkot kopienas saturu citā valodā, kamēr ieraksta saturs patur oriģinālā ieraksta formātu pat pēc tulkojuma.
 • Papildus tam, ja raksta tulkojums ir švaks vai neatbilst standartiem, kā arī tulkots ar tulkojuma rīku, administrācija patur tiesības izņemt/paslēpt šāda tipa saturu no apgrozības.

§5 - Atruna & Informācija

§5.1 - Servera Automātiskie Izraidījumi

 • Ping - Ja Jūsu ping ir pāri 600ms serverī, Jūs tiksiet atslēgts, lai izvairītos no desync problēmām citu pieredzē. Šī ping pārbaude tiek veikta pēc regulāras pārbaudes principiem.
 • Away from keyboard - Nav pieejams ilgāk kā 10 minūtes.
 • Car with trailer - Pievienot puspiekabi vieglajai mašīnai (neiekļaujot caravan.)
 • Truck with caravan - Pievienot caravan Jūsu smagajam transportlīdzeklim.
 • Headlights - Lukturiem vienmēr jābūt ieslēgtiem starp 17:00 (5 vakarā) - 07:00 (7 rītā).
 • Unsupported accessories - Izmantot policijas inventāru vai jebkādu citu neatbalstītu inventāru (Special Cargo DLC puspiekabes ETS 2 un ATS).
 • Local Mods - Izmantot tikai-lokālos modifikācijas tipus kā skaņu un modeļu aksesuāri, kas izmanto /home dokumentu mapi (tas neiekļauj pievienojumus, kas pievienoti jau esošajam aksesuāram).
 • Excessive amount of accessories - Izmantot pārlieku lielu skaitu aksesuārus
  • Maksimālais aksesuāru skaits smagajam transportlīdzeklim: 100
  • Maksimālais aksesuāru skaits puspiekabei: 50
  • Maksimālais aksesuāru skaits, ņemot vērā papildus pievienojumus esošajam aksesuāram: 25
 • Too many trailers - Izmantot modificētu puspiekabju kombināciju ar vairāk kā 3 daļām ETS2 vai 5 daļām ATS rezultēsies servera izraidījumā, neatkarīgi no atrašanās serverī.
 • Negative cargo mass - Izmantot puspiekabi, kuras pašmasa mazāka par 0.
 • Mixing vehicle items - Izmantot auto daļas uz smagā transportlīdzekļa, smagā transportlīdzekļa daļas uz puspiekabes vai auto daļas uz puspiekabes, un pretēji katram gadījumam.

§5.2 - Administrācija un TruckersMP

Administrācija patur tiesības, ja nepieciešams, jebkurā brīdī izraidīt vai aizliegt TruckersMP serveru pieeju. Projektu vadībai ir tiesības īpašos apstākļos atbrīvot personas no noteikumiem. Mēs lūdzam Jums izveidot lieguma anketu, ja esat saņēmis liegumu, nevis nosūtīt privātu ziņojumu jebkuram administrācijas biedram. Serveri, modifikācija un administrācija tiek nodrošināti bez maksas visiem, un šajā ziņā visi ir apmeklētāji serveros, un tā ir privilēģija, kuru var atspējot jebkurā laikā. Nav pieļaujama nekāda veida vajāšana vai aizvainošana pret citiem spēlētājiem vai administratoriem. Mēs paturam tiesības noņemt Jūsu tiesības piekļūt serveriem jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka TruckersMP modifikācijas veidotāji nekādā veidā vai formā nav saistīti ar SCS. TruckersMP administrācija var tikt atbrīvota no noteikumiem, ja to uzskata par nepieciešamu viņu pienākumu veikšanai.

§5.3 - Anketas iesniegšana, sūdzības iesniegšana

Ja esat saņēmis liegumu, Jums ir tiesības iesniegt anketu https://truckersmp.com/appeals - Ja uzskatāt ka anketa nav izskatīta pareizi vai ja vēlaties sniegt sūdzību par administrācijas biedru, izmantojiet mūsu atsauksmju sistēmu. Pirms atsauksmes iesniegšanas, Jūsu lieguma anketai ir jābūt apstiprinātai, modificētai vai noraidītai. Šī atsauksmes sistēma ir Jūsu pēdējā opcija. Jebkurš lēmums, no vadītāju puses, ir gala lēmums un nevar tikt apstrīdēts nekādīgi. Jebkāda ļaunprātīgas atsauksmju sistēmas izmantošana izvērsīsies liegumā no sistēmas. Pierādījumi liegumiem ir nepieciešami lieguma ilgumam, papildus tam trīsdesmit dienas. Nav atļauts kontaktēties ar administrācijas biedriem no TruckersMP par liegumiem, kas ir jau beigušies pirms četrpadsmit dienām.

§5.4 - TruckersMP aktīvi un logo

Mūsu aktīvi, ieskaitot logo, ir ar autortiesībām. Jums ir atļauts izmantot mūsu aktīvus un logo, ņemot vērā zīmola vadlīnijas.

§5.5 - Šo noteikumu maiņa

TruckersMP var mainīt šos noteikumus jebkurā laikā. Ja kāds no noteikumiem vairs nav aktīvs, citi noteikumi joprojām būs. Izmantojot mūsu modifikāciju, Jūs piekrītat visiem šiem noteikumiem. Jums nav iemesls izteikt apgalvojumu, ka neesat par tiem informēts.

§5.6 - Pakalpojuma Sniegšanas Noteikumi & Privātuma Politika

Piekrītot šiem noteikumiem, Jūs arī piekrītat pakalpojuma sniegšanas noteikumiem un mūsu privātuma politikai.

§5.7 - Papildus noteikumu izklāsts

Discord noteikumi


Contributors:

MousemanLV