Официални правила на TruckersMP


Last update: 14 Dec 2022 13:40 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/747С съгласието си на тези правила, вие също се съгласявате и с Условия на ползване, и Политика на поверителността.


Съдържание

§1 - Цялостни правила §2 - Правила само за играта §3 - Save editing правила §4 - Правила на форума §5 - !!& Информация


Последни промени

 • 2022/05/04 - Преработка на §2.2. актуализиране на §1.4, §2.4, §2.8, §5.3. (регистър на промените)
 • 2021/07/30 - Актуализиране на политика за поверителност. Преработено правило §2, §2.6. Добавени са ограничения за двойно/тройно ремарке към §5.1. Преформулирано правило §2.4, §5.2, §5.3 (регистър на промените)
 • 2021/05/28 - Преработени са всички правила по §1. Добавено правило §4.5. Актуализирани §2 §2.6, §2.8, §3, §4, §4.1, §4.2, §4.3, §5.1, §5.4, §5.7 (регистър на промените )
 • 2021/02/14 - Актуализирани правила §1.2, §1.4, §1.5, §2 §2.4, §2.6, §2.9
 • 2021/01/22 - Актуализирана политика за поверителност регистър на промените е налична в долната част на политиката за поверителност. Актуализирани правила §4.2, §4.3, §4.4
 • 2021/01/11 - Актуализирано правило §2.9
 • 2020/12/30 - Актуализирана политика за поверителност регистър на промените е налична в долната част на политиката за поверителност.
 • 2020/11/29 - Актуализирано правило §1.1, §1.4, §2, §2.8, §2.9, §3, §5.1, §5.3 + актуализиран целия раздел §4.
 • 2020/08/30 - Актуализирана политика за поверителност
 • 2020/08/05 - Актуализирани правила §1.4, §1.5, §2, §2.5, §5.1, §5.7
 • 2020/07/16 - Добавено е „3.3.1 TruckersFM“ към политика за поверителност
 • 2020/05/08 - Актуализирани правила §1.1, §1.4, §3, §5.1
 • 2020/04/19 - Актуализирано правило §5.2
 • 20.3.2020 г. - Актуализирани правила §2.1, §5.1
 • 2020/03/16 - Актуализирани правила §1.4, §2.5, §2.6, §2.8, §2.9, §5.1, §5.3, §5.7. Премахнати са всички правила за редактиране на запис и са заменени с §3
 • 2020/02/08 - Актуализирани правила §1.4, §2.3, §2.5, §2.7, §2.8, §3.1, §3.4, §3.5, §5.1. Обединено правило §3.6 в §3.5, обединено правило §3.7 и §3.8 с §3.4. Правило §3.9 вече е правило §3.7.

Цялостни Правила

Това правило важи, но не се ограничава до радиостанцията, чата в играта, вашия аватар, вашите регистрационни/вътрешни номера, вашето потребителско име, вашия таг в играта и всяко съдържание, което качите или качите на нашият уебсайт или форума като изображения, GIF файлове или вашият подпис във форума.

§1.1 - Акаунт и оборудване

Вие носите отговорност за вашият акаунт(и). Когато правилата се нарушават, ние ще накажем акаунта, който ги е нарушил, без значение кой е играл по това време. Вие също носите отговорност за оборудването, използвано по време на шофиране на TruckersMP. Това включва, но не се ограничава до безопасно използване и поддръжка на клавиатури, контролери за игри, мишки, волани и подобни.

§1.2 - Избягване на бан - ПЕРМАНЕНТЕН БАН

Създаване или използване на друг акаунт за заобикаляне на временна или постоянна забрана. Опит за премахване на доказателства за забрана, за да премахнете забраната. Ако доказателствата сочат, че сте избегнали забрана, персоналът си запазва правото да ви банне отново без предупреждение. Доказателствата за избягване на бан не могат да бъдат разкрити, тъй като съдържат поверителна информация от страна на сървъра.

§1.3 - Спам & злоупотреба

Използване на която и да е от системите за отчет или комуникация, предоставени на услугите на TruckersMP, неподходящо. Това може да включва, но не се ограничава до спам, докладване на потребители многократно с едни и същи доказателства и злоупотреба със системата по предназначение.

§1.4 - Докладване на потребители

Всяко нарушение на правилата по-долу може да доведе до 30-дневна забрана от нашата система за докладване за първо нарушение и постоянна забрана за второ нарушение и ще доведе до отхвърляне на вашият репорт.

 • Репортите трябва да се подават не по-късно от 14 дни след настъпването на инцидента.
 • Доказателствата, които ни предоставяте, трябва да са налични за продължителността на прилаганата забрана плюс тридесет дни. Доказателствата за постоянни забрани трябва да са налични завинаги.
 • Докладите по причини, посочени в §2, трябва да имат видео доказателства. Доказателствата с дължина над 2 минути трябва да имат таймер за време, прикрепено към доклада.
 • Доказателствата, предоставени в доклада, не трябва да бъдат модифицирани (изрязвани, ретуширани или замъглени) по начин, който засяга контекста на нарушението. Видеоклиповете могат само да се изрязват.
 • Предоставените доказателства могат да се качват само на уебсайтове, които предлагат видеоплейър на място. Доказателства, които изискват изтегляне на файлове или разрешение, няма да бъдат приети.
 • Доказателство за неподходящо използване на език, представяне под всякаква самоличност и неподходящо съдържание, в текстовия чат трябва да показва целия чат отворен и нередактиран.
 • Доказателства, съдържащи обиди или други обидни бележки от репортера, няма да бъдат приети и репортерът може да бъде забранен за неподходящо използване на език, в зависимост от тежестта.
 • Нарушенията на Ban Evading не могат да бъдат докладвани на екипа на TruckersMP, такива нарушения се обработват чрез вътрешни процеси.
 • Не можете да докладвате играчи с доказателства, които не са взети от вас в играта.
 • Спамът на нашата система за докладване с безполезни доклади, доклади, използващи само непрекъсната безплатна камера (Cam 0) за запис, или нещо подобно не е разрешено.
 • Не е позволено да молите служителите да обработват вашия доклад с приоритет.
 • Не е разрешено да докладвате отново за същия потребител, ако докладът ви срещу него е бил отхвърлен. Жалбата трябва да бъде адресирана до Управлението за модериране на играта чрез системата за обратна връзка. – Докладването на членовете на персонала на TruckersMP трябва да става чрез системата за обратна връзка.
 • За някои основни насоки относно докладването, моля, вижте тази статия.

§1.5 - Неподходящо използване на език

 • Леките обиди в чат като "idiot" и "noob" обикновено не се наказват, но ако бъдат злоупотребени, ще бъдат.
 • Ругатните без никаква обида са наказуеми. Забраните или премахването от сървър, се издават по преценка на нашият екип.
 • Не се допуска поведение, което се счита за заплашително или дискриминиращо към всеки потребител на нашата услуга.

§1.6 - Представяне под друга самоличност от всякакъв вид

 • Имитиране на други потребители, членове на екипът, политически фигури, правоприлагащи органи, лидери и власти, престъпни организации от всякакъв вид, действайки като някой, който е по-висш или действайки като член на потвърдено VTC, към което не сте част.

§1.7 - Неподходящо съдържание

 • Всякакви препратки, свързани с наркотици, други незаконни вещества, порнографско или сексуално съдържание или други незаконни въпроси.
 • Обсъждането/изразяването на (крайни) политически възгледи не е разрешено.
 • Споделянето на лични данни, включително връзки към акаунти в социални медии за други потребители, не е разрешено.
 • Бързо сменящи кадър изображения/GIF файлове не са разрешени. Този тип съдържание може да повлияе отрицателно на тези, които страдат от фоточувствителна епилепсия, които са уязвими към мигащи светлини или контрастни светли и тъмни модели.
 • Не се допуска свързване или предоставяне на достъп до опасни уебсайтове или съдържание.
 • Вашето име трябва да се състои само от буквено-цифрови знаци без използването на различни шрифтове или стилове.

§1.8 - Закони и пиратство

 • Не се допуска нарушение на международни закони или национални закони, които могат да се прилагат за TruckersMP.
 • Не ви е позволено да споделяте, качвате или по друг начин да активирате софтуерно пиратство, като използвате никоя от нашите платформи.

§1.9 - Модериране по собствена инициатива

Ролята на нашият екип за модериране е да търси и идентифицира нарушения на нашите платформи, докато управлява общността TruckersMP. Не вземайте нещата в свои ръце. Ако видите нещо, което нарушава правилата, моля, докладвайте публикацията, темата или потребителя в съответната система.

§1.10 - Инициатива

Нямате право да използвате нашите платформи, за да предоставяте съдържание, което насърчава, подпомага или по друг начин позволява на други членове да нарушават правилата на TruckersMP.

§1.11 - Двусмислие

Ако по някаква причина има двусмислени термини в правилата или термини, които могат да бъдат „отворени за тълкуване“, наказанията могат да бъдат издадени според тълкуването и съгласуването на ръководството на TruckersMP. Всяка неяснота е на страната на TruckersMP, а не на отделни играчи. Ако ни бъде съобщено за неяснота, ние ще работим за отстраняване на неяснотата. Пропуските се третират по същия начин, използването на вратички ще бъде наказано по същия начин като правилото, което използвате - трябва да съобщавате за вратички, а не да ги експлоатирате.


§2 - Правила в играта

Правилата, маркирани със звездичка (*), не се прилагат на Arcade сървъри и вътре в No Collision Zones. Трябва да се спазват законите за движение и пътните знаци. Това означава, че европейските пътни закони и знаци трябва да се спазват в ETS2, а американските пътни закони и знаци трябва да се спазват в ATS. Неспазването на съответните закони за движение по пътищата, знаци и затваряне на местни платна, представени чрез интелигентни знаци (вижте §2.7), може да доведе до наказание. Светофарите и знаците за спиране могат да бъдат игнорирани, ако в непосредствена близост няма други потребители. Превишаването на разрешената скорост не се препоръчва. Превишената скорост може да доведе до инциденти и може да повлияе на решението за наказание. Подмамването на други играчи в злополуки няма да се толерира и е наказуемо. Райони с 25+ играчи се считат за много населени.

§2.1 - Хакване/Бъг/Злоупотреба с функции - ПЕРМАНЕНТНА ЗАБРАНА

Използване на всякакъв вид инструменти за промяна на геймплея, включително, но не само, използване на конзолата в играта, обучители или cheat engine, за да нарушавате ограничителя за скоростта, хакване за подскачане, хак без сблъсък или нещо подобно. Заобикаляне на системата за автоматичен удар от страната на сървъра чрез редактиране за запазване. Злоупотреба с функции като призрачен режим за нанасяне на щети на други, докато се свързвате със сървърите.

§2.2 - Сблъсъци*

Причиняване или опит за предизвикване на сблъсък с друг играч умишлено или поради небрежност.

§2.3 - Блокиране*

Ограничаване на пътя на потребителя, блокиране на входове към магистрали или други входни точки или нещо подобно. Неизползването на сервизната функция (F7+Enter), когато е необходимо, може да доведе до наказание.

§2.4 - Неправилна посока / Неподходящо изпреварване*

Шофиране в насрещното платно на пътя. Изпреварване или засичане на друг играч в зона с изключително нисък FPS и/или в гъсто населени райони и/или водещо до инцидент или застрашаване на други играчи. Това също включва изпреварване или предприемане на всеки път с една лента във всяка посока, където има прекомерен трафик, като например задръстване.

§2.5 - Безразсъдно шофиране*

Шофиране по начин, който се счита за опасен и който излага други играчи на опасност. Това включва, но не се ограничава до: шофиране назад, игнориране на светофари или пътни знаци, превишена скорост, ускоряване за предотвратяване на изпреварване, състезания с други потребители (с изключение на състезателните писти Tucson, Phoenix и Södertälje (ProMods). Шофиране извън границите на картата или в райони, които не са обхванати от мини картата/GPS. Скритите пътища, които умишлено са част от картата, не са включени. Можете да използвате тези пътища. В ProMods можете да шофирате по незаключени пътища или пътеки. Опит за използване на закъснение при десинхронизиране или бързи запазвания, за да причини повреда на автомобила на друг потребител. Използване на функцията за призрачен режим за преминаване през задръствания.

§2.6 - Неподходящо управление на конвой/злоупотреба с автомобили*

Очаква се конвоите да следват всички правила на TruckersMP, без да променят нормалния трафик. На пилотите на конвой не е разрешено да забавят, блокират, контролират трафика и да действат като екипът на TruckersMP или по друг начин да злоупотребяват с боядисване на пилотнaта боя. Не е разрешено организирането на конвой в следните гъсто населени райони: кариера Киркенес (карта на ProMods), пътят от Дуисбург до Кале и в градовете Кале и Дуисбург. Повече от 5 играчи, шофиращи заедно, се класифицират като конвой.

§2.7 - Представени зони и евент сървъри

Представена зона е зона с повишено присъствие на персонал, променяща местните пътни условия. Играчите трябва да спазват всички инструкции, дадени от страна на екипът на TruckersMP по време на тези операции на живо, и трябва да спазват всички интелигентни знаци, като следват съответните правила за тях.

 • Играчите не трябва да се намесват в операциите, планирани от екипа на TruckersMP.
 • Играчите не трябва да създават свои собствени "операции" или по друг начин да рискуват да нарушат правило §2.6: "Неподходящо управление на конвой / злоупотреба с автомобили".
 • Играчите трябва да се поддават на всички спешни/обслужващи превозни средства, където е безопасно. Екипът на TruckersMP може да изпълнява блокади по пътя и да спира или да изисква от играчите да се отдръпнат от пътя на реагиращите превозни средства за спешна помощ по време на управлението на операциите.

Сървърите за събития са временни сървъри с ограничен достъп за специални събития. Всички правила се прилагат за всеки сървър за събития, освен ако одобрените временни правила не отменят за определено събитие.

Изискванията към сървъра за събития могат да бъдат намерени тук.

Временни правила за събития можете да намерите тук.

§2.8 - Как се прилагат забрани

 • Първите 3 забрани се издават по преценка на екипът.
 • Четвъртата забрана е тридесет дни.
 • Петата забрана и последователните забрани са деветдесет дни.

Всички забрани, по-стари от 12 месеца към момента на издаване на новата забрана, се игнорират, този 12-месечен период е периодът за забравяне на забраната. Удължаването на забраната се основава на активните (на по-малко от 12 месеца) забрани към момента на изтичане и няма да бъде променено, ако забраната надхвърли периода от 12 месеца, докато забраната е активна. Ако имате поне две активни забрани в историята си, екипът ни ще удължи следващата ви забрана до деветдесет дневна такава, независимо колко забрани сте имали през последната година. Забраните, които са удължени поради история, не могат да бъдат премахнати, те са строго тридесет дни и деветдесет дни.

§2.9 - Забрани, издадени от мениджърите за модериране на играта

Ако мениджърите за модерирането на играта смята, че даден потребител се присъединява към TruckersMP с единствената цел да наруши правилата, „§2.8 – Как се издават забрани“ може да бъде заобиколено и продължителността на забраната ще бъде по преценка на мениджър на модерирането на играта. В съответствие с нашите Общи условия член на екипът имат право да използват повторно доказателства, изпратени в нашите доклади. В специфични случаи мениджърите за модерирането на играта си запазва правото да запази доказателствата за забрана частни след преглед на забранения играч.


§3 - Save editing

Причиняването на екстремен лаг или крашване на играта чрез save editing не е разрешено. Екстремен лаг няма да възникне от дублирани части, освен ако количеството е наистина прекомерно. Ако save edit-вате, за да създадете много дълга комбинация от ремарке, но не можете безопасно да се справите с нея, можете да бъдете баннати за безразсъдно шофиране и/или блокиране и се препоръчва да премахнете конкретната модификация(и). Ако ръководството за модериране на играта смята, че вашата модификация не е подходяща за нашите сървъри или има отрицателно въздействие върху други хора, можете да бъдете забранени, докато модификацията не бъде премахната.


§4 - Правила само за форума

§4.1 - Профили във форума

Подписи - Разрешени са множество изображения, стига размерът на изтеглянето да не надвишава 150 kb, с изключение на хостинг на външни уебсайтове. Общата височина на изображенията не може да надвишава 150 пиксела.

§4.2 - Форумни теми, публикации, актуализации на състоянието и лични съобщения

 • Заглавията трябва да са описателни за съдържанието на темата.
 • Публикуването на отговори, които не са свързани с дадена тема, или отговори на различен език от подфорума ще бъдат премахнати, освен ако не е посочено друго.
 • Темите могат да се постват само веднъж на всеки 3 дни. Ненужното блъскане на теми не е разрешено, освен ако публикацията не добавя съдържание към темата.
 • Обсъждането на наказания, доклади, билети, жалби, заявления е забранено, включително оплаквания от персонала.
 • Търговията или продажбата на всякакви физически/цифрови стоки е забранена. Разрешено е споделянето на подаръци и неизползвани ключове за игра.
 • Връзките за набиране на средства са забранени, освен ако не са одобрени от ръководството. Това включва, но не се ограничава до връзки с лични фондове, външни гласове, работа в реалния живот и благотворителни организации.

§4.3 - Използване/цел на категория

 • Описание на предвидената цел или използване на категория във форума може да бъде намерено в описанието на категорията, включително всички специфични правила или изисквания. Тази информация ще бъде написана или в описанието на категорията, над съдържанието на категорията или в фиксирана тема в категорията. Подкатегориите имат същите специфични за категорията правила и изисквания като родителската категория, освен ако не е посочено друго.
 • Когато дадена категория има определен формат, следването му е задължително, освен ако не е посочено друго. Форматите се дават по същия начин като специфичните за категорията правила.

§4.4 - Превод на съдържание на други езици

 • Съдържанието, публикувано от TruckersMP, може да бъде преведено само от екипа за преводи.
 • Все още имате право да превеждате съдържание на общността на друг език, стига преведената тема да запази оригиналното качество дори след превода.
 • Освен това, ако преведена тема има превод с лошо качество или е преведена с инструмент за онлайн превод, служителите си запазват правото да премахват/скриват такива теми.

§4.5 - Система за наказания във форума

 • Първите 2 нарушения водят до устни предупреждения, прилагани чрез системата за директни съобщения, без допълнителни ограничения.
 • Третото нарушение води до прилагане на 1 предупредителна точка към вашия акаунт, без допълнителни ограничения, освен ако не се счете за необходимо.
 • Четвъртото нарушение води до 1 предупредителна точка със 7 дни модериране на съдържанието.
 • 5-то нарушение води до 1 предупредителна точка с 14 дни ограничение на съдържанието.
 • Шестото нарушение води до 1 предупредителна точка с постоянно ограничаване на съдържанието.

Някои нарушения могат да доведат само до скриване/премахване на вашето съдържание, без да се прилагат каквито и да е предупреждения. По преценка на модератора на общността е да определи какво наказание е подходящо в дадена ситуация.

Модериране на съдържанието - През даден период от време всички ваши публикации/коментари се преглеждат от модератор, преди да бъдат официално публикувани.

Ограничение на съдържанието - През даден период от време вие сте ограничени да публикувате каквото и да е съдържание във форума. Това ограничение може да е постоянно.

Управлението на модерирането на общността си запазва правото да наложи по-строги ограничения или да премахне достъпа ви до форума по всяко време, ако сметне за необходимо. Това може да се направи и от модератори на общността с одобрение от ръководството.


§5 - Ръководства & Информация

§5.1 - Автоматични кикове от сървъра

 • Ping - Ако вашият ping е над 600ms към сървъра, ще бъдете прекъснати от сървъра, за да избегнете проблеми с десинхронизирането за други. Тази проверка на пинг се приема като средна стойност.

 • Далеч от клавиатурата - Неактивност за повече от 10 минути.

 • Автомобил с ремарке - Прикачване на ремарке към вашия автомобил (без караваната.)

 • Камион с каравана - Прикрепете караваната към вашия камион.

 • Фарове -Фаровете винаги трябва да са включени между часовете на ATS: 18:00 (18:00) - 09:00 (9 сутринта) | ETS2: 17:00 (17:00) - 08:00 (8 сутринта).

 • Неподдържани аксесоари - Използване на полицейски аксесоари или всякакви други неподдържани артикули (Специални товарни DLC ремаркета за ETS2 и ATS).

 • Локални модификации - Използване само на локални елементи като звук и аксесоари за модели, които използват директорията /home (това не включва свързване на добавки).

 • Прекомерно количество аксесоари - Използване на прекомерно количество запазени редактирани елементи

  • Максимално количество аксесоари на камион: 100
  • Максимално количество аксесоари на ремарке: 50
  • Максимален брой свързвания за аксесоар: 25
 • Твърде много ремаркета - Използването на модифицирана комбинация от ремаркета с повече от 3 части за ETS2 или 6 части за ATS ще накара сървъра да ви кикне, независимо от местоположението на картата.

 • Ограничения на трафика - Използване на двойни или тройни ремаркета близо до кариерата Kirkenes (карта на ProMods).

 • Отрицателна маса на товара - Използване на ремарке с маса по-малка от 0.

 • Смесване на артикули за превозни средства - Използване на части за автомобили върху камион, части за камион върху ремарке или части за автомобили върху ремарке и обратно за всеки случай.

§5.2 - Персонал и TruckersMP

Персоналът си запазва правото да ви изгони или забрани от сървърите на TruckersMP по всяко време, ако е необходимо. Управлението на проекта има право да освобождава лицата от правилата при специални обстоятелства. Сървърите, модът и персоналът се предоставят безплатно за всички и в този смисъл всеки е гост на сървърите и това е привилегия, която може да бъде премахната по всяко време. Няма да бъде разрешена никаква форма на преследване или оскърбление към други играчи или членове на екипа. Ние си запазваме правото да премахнем правото ви на достъп до сървърите по всяко време и по наша преценка. Моля, имайте предвид, че създателите на мода TruckersMP не са свързани със SCS по никакъв начин, форма или форма. Персоналът на TruckersMP може да бъде освободен от тези правила, ако се сметне за необходимо за техните задължения.

§5.3 - Обжалване и подаване на жалба

Ако сте били забранени, имате право да обжалвате забраната чрез системата за обжалване. Ако смятате, че жалбата ви за забрана не е обработена правилно или че искате да подадете жалба срещу член на персонала, използвайте нашата система за обратна връзка. Преди да се свържете с обратна връзка, вашата жалба за забрана трябва да бъде приета, променена или отхвърлена. Системата за обратна връзка е последната ви опция. Всяко решение, взето от високопоставени служители, ще бъде окончателно и не може да бъде обжалвано по друг начин. Всяка злоупотреба със системата за обратна връзка може да доведе до забрана за нейното използване. Доказателствата за забрани трябва да бъдат налични за срока на забраната плюс тридесет дни. Не е възможно да се свържете с който и да е член на персонала на TruckersMP относно забрани, които са изтекли преди повече от четиринадесет дни или доклад, който е обработен преди повече от четиринадесет дни. Жалбите не могат да се адресират насаме с членове на персонала. От вас се изисква да използвате подходящата система, за да попълните жалба или да обжалвате наказание.

§5.4 - Активи и лого на TruckersMP

Нашите активи, включително нашето лого, са защитени с авторски права. Имате право да използвате нашето лого в съответствие с нашите указания за марката.

§5.5 - Промяна на тези правила

TruckersMP може да промени тези правила по всяко време. Ако някое от тези правила вече не е приложимо, другите пак ще са валидни. Използвайки нашия мод, вие се съгласявате с всички тези правила. Нямате извинение, че не сте знаели за тях.

§5.6 - Условия за ползване и Декларация за поверителност

Съгласявайки се с тези правила, вие се съгласявате и с нашите условия за ползване и нашата декларация за поверителност.

§5.7 - Допълнителни набори от правила

Правила на гилдията Discord Правила за чат в Twitch Правила на виртуалната транспортна компания Указания за събитието

Contributors:

bobi124
Martin.
Samito_BG