Vyhradený Event Server - Požiadavky

Last update: 09 Jun 16:00 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/832Požiadavky Event Servera

V určitých situáciách sa môže organizovaná udalosť konať na vyhradených serveroch. Tento server bude zostavený podľa vašich potrieb po dobu trvania vašej akcie, aby hráčom a účastníkom poskytoval lepší zážitok.

Aj keď sa snažíme propagovať kreativitu našej komunity, musíme, žiaľ, veľmi vyberaví v procese povoľovania pre schvaľovanie požiadaviek event serverov pre vašu udalosť.

Aby sme mohli vaše otázky skontrolovať včas, musíte ich odoslať najmenej 14 dní pred uskutočnením vašej akcie/udalosti.

Event Server môžete požiadať v následujúcom odkaze**https://truckersmp.com/event-request**

Detailnejší návod o event servery môžete nájsť v nasledujúcom odkaze: https://truckersmp.com/kb/935

Každá žiadosť o vyhradený server sa kontroluje od prípadu k prípadu. Pri posudzovaní vašich požiadaviek sa berú do úvahy nasledujúce kritériá:

  • Táto udalosť sa v predchádzajúcich vydaniach osvedčila. (podľa uváženia Event Managera).

  • Oficiálne podporovaná TruckersMP.

  • Požiadavka o typ a/alebo veľkosť vašej akcie (najmenej 100 účastníkov)

  • Nezúčastnení nemôžu byť udalosťou znevýhodnení.

Vo svojej žiadosti musíte poskytnúť úplné informácie o svojej udalosti vrátane; Potvrdenie účasti (napríklad na ETS2C.com) a príspevok vo fóre o komunitných udalostiach (pozri https://truckersmp.com/kb/670).

Keď prvýkrát žiadate server udalostí, je dôležité, aby ste preukázali, že vaša udalosť dosiahla najmenej 100 účastníkov. To nám pomáha rozhodnúť sa, či je vyhradený server potrebný alebo nie. Servery si vyhradzujeme pre udalosti, iba ktoré majú skutočný úžitok.

Ak bola vaša žiadosť zamietnutá, nevyhradíte si server pre požadovaný dátum a čas. Existuje tiež možnosť, že organizátori iných podujatí si môžu rezervovať ten istý dátum a čas, takže pred odoslaním žiadosti sa uistite, že vaša udalosť spĺňa požiadavky.

Zámerné odoslanie požiadavky na server udalostí, aj keď nespĺňate požiadavky, môže viesť k vylúčeniu zo systému. Dôkladne skontrolujte, či vaša organizovaná udalosť spĺňa požiadavky a či existuje dostatok dôkazov.

Dôkaz sa nevyžaduje, ak ste známy organizátor podujatia a spoľahlivo spĺňate požiadavky.

TruckersMP si vyhradzuje právo odmietnuť alebo potvrdiť vašu požiadavku z akéhokoľvek dôvodu, ktorý považujeme za vhodný.


Event Temporary Rules

Vo výnimočných prípadoch môže vaša udalosť zahŕňať kontrolu premávky, blokovanie ciest, jazdu v protismere alebo iné manévre, ktoré porušuj pravidlá TruckersMPV takom prípade môžete požiadať o dočasné pravidlá, ktoré skontrolujú manažéri udalostí (Event Manager) a manažéri hier (Game Manager) . Môžete to zahrnúť do svojej žiadosti o udalosť v sekcii dočasných pravidiel.

Pravidlá, ktoré chcete nastaviť počas akcie, sa prehodnotia a prijmú pre každý prípad osobitne v závislosti od potrieb vašej udalosti. Naše všeobecné pravidlá TruckersMP sa uplatňujú automaticky, pokiaľ ich nevymažete podľa pravidla, ktoré požadujete. Ak sa nevyžadujú žiadne pravidlá, naše pravidlá TruckersMP sa uplatňujú automaticky.


Game Moderator asistencia:

Ak má vaša udalosť nezvyčajne vysoký počet účastníkov, môžete tiež požiadať o podporu nášho tímu moderátorov hier (Game Moderation Team). Ak je k dispozícii moderátor hry, môžeme ho požiadať, aby vašu udalosť podporil.


Často kladené otázky

Aká je platná forma potvrdenia účasti?

Platné formy potvrdenia účasti zahŕňajú (ale neobmedzujú sa len na) akúkoľvek webovú stránku, ktorá umožňuje ľuďom prihlásiť sa, aby sme mohli overiť, či sú legitímnymi hráčmi (napr. Ukazuje nielen počet zúčastnených hráčov). Napríklad:

ets2c.com trucky.events trucksbook.eu/convoys Ak nemáte prístup k týmto stránkam, kontaktujte nás prostredníctvom systému spätnej väzby, kde uvidíme, či sa vieme prispôsobiť vašim potrebám.

Medzi neplatné formy potvrdenia účasti patria (okrem iného):

Discord servery Fotografie

Ako môžem použiť svoju vlastnú modifikáciu na serveri?

Na event serveri nie je možné použiť vlastnú modifikáciu. Toto je funkcia vyhradená pre oficiálne udalosti TruckersMP a udalosti od partnerov TruckersMP.

Každá použitá modifikácia, ktorá sa používa na našich serveroch udalostí, sa najprv podrobí prísnym testom a kontrolám a potom sa do klienta prinesie s aktualizáciou. Upravený obsah potom stiahnu stovky alebo tisíce hráčov, pričom každý hráč stiahne 1-30 MB súborov. Vyžaduje si to veľkú šírku pásma a zdroje zo siete, preto sa snažíme znížiť príspevok modifikovaného obsahu na minimum.

Môžem požiadať policajné príslušenstvo Škoda Scout?

Policajné príslušenstvo je exkluzívne pre tím TruckersMP. Nie sú dostupné hráčom a nie je možné o ne požiadať. Sprístupnili sme pilotné príslušenstvo pre všetkých hráčov na použitie v zostávach.

Author

Dominik [SK]

Hello there,
I would like to introduce myself to you, my name is Dominik, and I come from Slovakia.

Dominik

TruckersMP Game Moderator