بازخورد

Last update: 26 Jan 23:35 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/890



باز خوردها و یا همان فیدبک های شما بازیکنان محترم برای ما گران بهاست. بازخوردهای وارد شده توسط شما به ما این اجازه را می دهد تا در حد امکانمان سرویس هایمان را ارتقا دهیم. برای اطمینان از اینکه ما به بهترین شکل ممکن قادر به پردازش فیدبک های شما باشیم؛ سیستمی را تحت عنوان سرویس بازخورد (فیدبک سرویس) را برای شما ایجاد کردیم تا بتوانید به راحتی با مدیریت در ارتباط باشید

شما می توانید از این سیستم برای مسائل زیر استفاده کنید

 • شما می خواهید در رابطه با اعضای تراکرز ام پی بازخورد ارائه کنید
 • شما می خواهید در رابطه با مجازاتی شکایت و یا صحبت ای به ما ارائه کنید
 • شما می خواهید به ما بازخوردی ارائه دهید و یا سئوالی را مطرح کنید که در هیچ دسته بندی انجمن قادر به ارسال آن نیستید
 • شما از ما درخواستی دارید که این درخواست به همراه اطلاعات شخصی و/یا خصوصی شما است و تمایلی به گذاشتن آن در معرض عموم ندارید
 • درخواست های دیگری که مربوط به مدیریت می شوند

زمانی که از سرویس بازخورد استفاده می کنید، رعایت موارد زیر را در نظر بگیرید

 • تنها مدیریت با تیکت های بازخورد کار می کنند و به آنها رسیدگی میکنند
 • این سرویس برای از بن (توقیف) در آمدن استفاده نمیگردد؛ لذا تنها زمانی از این تیکت استفاده کنید که فرض بر این است که گیم مادریتور و یا درخواست اعتراض بن شما به درستی بررسی نشده است و در آن اشتباهی وجود دارد
 • در صورتی که تیکت فیدبک شما در رابطه با توقیف و یا بن شما است؛ از این مطمئن شوید که از اعتراض به توقیف (بن اپیئل) استفاده کرده و همچنین بعد از درخواست بن اپیئل شما، گیم مادریتور به آن رسیدگی و جواب داده است. از سوی دیگر، مطمئن شوید که شما حداقل به مدت 3 روز برای دریافت جواب اعتراض به بن خود منتظر مانده اید
 • در صورتی که تمایل به گزارش بازیکنی دارید، لطفاً از سیستم ریپورت ما که در اینجا فراهم شده است استفاده کنید
 • از بازخوردها پیشنهادات، سئوالات، کنجکاوی ها یا شکایات سازنده استقبال می شود
 • لطفاً در رابطه با مدت زمان پاسخ گیری صبوری کنید؛ چرا که ما به تیکت های فیدبک بسیار زیادی رسیدگی می کنیم
 • زبان انگلیسی به دلیل اینکه ما می توانیم فوراً مورد شما را بررسی کنیم زبان اصلی و در اولویت ما است. نوشتن تیکت های بازخورد به زبان های دیگر دچار تاخیر در پاسخگویی می شود؛ چرا که برای پاسخ دادن به این تیکت ها ابتدا بایستی آنها ترجمه گردند

دسته بندی بازخورد

زمانی که در حال ارسال تیکت بازخورد هستید از این موضوع مطمئن شوید که دسته بندی مناسبی را برای تیکت خود انتخاب می کنید. از این رو مدیران ما قادر خواهند بود تا هرچه زودتر به تیکت شما رسیدگی کنند. در پایین دسته بندی های مورد نظر و همچنین چندین مورد گوناگون که شامل هر دسته بندی می شود به صورت مثال ذکر شده است

Add-on Management:
سئوالات در رابطه با محتواهایی که به صورت مجزا توسط تراکرز ام پی اضافه شده اند

Community Management:
سؤالاتی درباره بازی ، پروژه و یا شکایات مربوط به جامعه

Community Moderation Management:
سئوال در رابطه با انجمن و یا دیسکورد، شکایت در رابطه با مدیران کامیونیتی (جامعه) و یا شکایت در رابطه با مجازات های دیسکورد و انجمن

Event Management:
بازخورد در رابطه با رویدادها، درخواست در رابطه با تقاضای سرور رویداد مجزا

Game Moderation Management:
شکایت در رابطه با گیم مادریتورها و همچنین شکایت در رابطه با مجازات ها

Media Management:
سئوال در رابطه با دارایی های تراکرز ام پی شامل موارد نشر شده و محتواهای آنها و غیره

Support Management:
ارسال بازخورد در رابطه با سرویس پشتیبانی، درخواست برای کمک فنی

Translation Manager:
سئوال در رابطه با محتواهای ترجمه شده، پست ها و رسانه ها و همچنین تیم ترجمه

VTC:
سئوالات مربوط به شرکت حمل و نقل مجازی، گزارشات شرکت حمل و نقل مجازی، درخواست وریفای/اعتبار سنجی

Author

Shayrin

If you have any concerns and questions, don't hesitate and contact me via TruckersMP Forum or TruckersMP Discord.


Translator