تغییر ایمیل


Last update: 30 May 2020 16:05 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/974در صورتی که دیگر به آدرس ایمیل قدیمی خود دسترسی ندارید، و یا اینکه به دلایل خاصی می خواهید تا آدرس ایمیلی که به حساب کاربری تراکرز ام پی شما لینک شده است را تغییر دهید، شما می توانید خودتان این کار را انجام دهید

  1. ابتدا به حساب کاربری تراکرزام پی خودتان از طریق وبسایت وارد شوید
  2. پس از آن، به قسمت تب حساب کاربری (اکانت) بروید
  3. سپس، بر روی 'تنظیمات' (ستینگ) کلیک کنید
  4. سپس چهارمین تب 'تنظیمات حساب کاربری' را انتخاب کنید

"Account Settings"

  1. پس از آن، شما باید بتوانید تا آدرس ایمیل خود را تغییر دهید. فراموش نکنید که آدرس ایمیل را تکرار کنید (این کار در صورتی که می خواهید ایمیل خود را تغییر دهید لازم است)ء

Destination Path

Tags

Author

Shayrin's avatar

Shayrin

If you have any concerns and questions, don't hesitate and contact me via TruckersMP Forum or TruckersMP Discord.