Chatování


Last update: 11 Sep 2021 12:52 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/98Zážitek z hraní této hry je založen na společném ježdění s přáteli a ostatními hráči ze všech koutů světa. Při hraní se můžete socializovat dvěma způsoby a to používáním textového či hlasového chatu - CB (Citizen Band radio), jak tomu říkáme ve světe řidičů kamionů.

Obě možnosti komunikace jsou limitovány na vzdálenost okolo 500 metrů. To znamená, že všichni v tomto okruhu mohou tento chat vidět a slyšet. Jakmile ovšem někdo tuto oblast opustí, nebude schopen Vaše zprávy přijmout.


Textový Chat

Pro odeslání zprávy v textovém chatu zmáčkněte klávesu "y" na Vaši klávesnici a napište zprávu. Jakmile je zpráva připravena, zmáčkněte "Enter" a Vaše zpráva bude odeslána. Aby toho nebylo málo, podporujeme i soukromé zprávy mezi dvěma hráči. Soukromou zprávu lze jednoduše odeslat za pomocí příkazu /pm a herním ID příjemce. Více informací o příkazech v tomto článku.

/pm 123 Toto je soukromá zpráva hráči s ID 123.

Odpověď na tuto zprávu může být provedena následujícím příkazem. Pamatujte, že toto pošle zprávu poslednímu hráči, který Vám zaslal soukromou zprávu.

/r Moje první odpověď odesílateli Toto je zpráva hráči, který Vám zaslal soukromou zprávu jako poslední.

V textovém chatu máte také možnost zmínit hráče ve Vašem okolí. Tyto zprávy poté budou pro zmíněného hráče zvýrazněny. Hráče můžete zmínit následujícím způsobem:

@IethaI Tato zpráva zmíní hráče se jménem IethaI.
nebo
@123 Tato zpráva zmíní hráče s herním ID 123.

Pokud je to nutné, textový chat může být také využit k získání informací o hráči. Tato funkce může být užitečná, pokud chcete později nahlásit hráče na naší webové stránce. Informace o hráči lze získat příkazem:

/pinfo 123 Tento příkaz zobrazí informace o hráči s ID 123.


Hlasový Chat

Pokud chcete Váš zážitek dostat na úplně jinou úroveň, můžete použít hlasovou komunikaci a mluvit na jednom ze spousty dostupných kanálů. Ujistěte se, že je mikrofon na Vašem počítači správně nastaven. Pro další úpravy lze použít nastavení pod tlačítkem TAB. Mluvit můžete podržením klávesy "x".

Tags

Author