Chatování

Last update: 10 Feb 2019 12:52 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/98Zážitek z hraní této hry je založen na společném ježdění s přáteli a ostatními hráči ze všech koutů světa. Při hraní se můžete socializovat dvěma způsoby a to používáním textového či hlasového chatu - CB (citizens band radio), jak tomu říkáme ve světe řidičů kamionů.

Obě možnosti komunikace jsou limitovány na vzdálenost okolo 500 metrů. To znamená, že všichni v tomto okruhu mohou vidět a slyšet tento chat. Opustí-li ovšem tuto oblast, nebudou už schopni Vaše zprávy přijmout.

Textový Chat

Abyste poslali zprávu v textovém chatu, zmáčkněte klávesu "y" na Vaši klávesnici a napište zprávu. Jakmile je připravena, zmáčkněte "Enter" a Vaše zpráva bude odeslána. Abychom ale vše ještě vylepšili, podporujeme 2 typy zpráv mezi hráči. Jednoduše můžete poslat zprávu soukromě pouze jednomu hráči a to pomocí /pm příkazu s pomocí ID příjemce.

/pm 123 Toto je soukromá zpráva hráči s ID 123

Odpověď na tuto zprávu může být provedena následujícím příkazem, ale pamatujte, že toto pošle zprávu poslednímu hráči, který Vám zaslal soukromou zprávu.

/r Moje první odpověď odesílateli

Textový chat může být využit pro shromáždění informací o hráči, pokud je to potřeba, a zároveň se velmi hodí v případě, že později chcete nahlásit hráče na naší webové stránce. Toho může být dosaženo pomocí následujícího příkazu:

/pinfo 123

Hlasový Chat

Pokud chcete vyzdvihnout Vaši zkušenost na úplně jinou úroveň, můžete použít hlasovou komunikaci a mluvit na jednom z dostupných kanálů. Ujistěte se ale, že je Váš mikrofon správně nastaven, a využijte TAB menu pro dodatečné úpravy. Mluvit můžete při držení klávesy "x".