VN-DRAGON VTC


We are family. No one will be left behind

Information


Tag: VIETNAM
Language: English
Created: 21 Jul 2020 09:04 UTC
Supported Game
Euro Truck Simulator 2
Owner: [VN-DRAGON] TrungMizu
Members: 32
Recruitment: Open

Latest VTC Posts

🚛 ®️ LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN "VIVA TRUCKING'S 4 YEAR ANNIVERSARY EVENT" ✮ VN - DRAGON VTC ✮ NGÀY 27/09/2020 ®️ 🚛

HÌNH ẢNH LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN "VIVA TRUCKING'S 4 YEAR ANNIVERSARY EVENT" NGÀY 27/09/2020

28 Sep 2020 09:12 UTC   |   [VN-DRAGON] TrungMizu

🚛 ®️ LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN "VN-DRAGON VTC CONVOY 2020" ✮ VN - DRAGON VTC ✮ NGÀY 06/09/2020 ®️ 🚛

HÌNH ẢNH LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN "VN-DRAGON VTC CONVOY 2020" NGÀY 06/09/2020

09 Sep 2020 16:05 UTC   |   [VN-DRAGON] TrungMizu

🚛 ®️ LỊCH TRÌNH CHÍNH ✮ VN - DRAGON VTC ✮ NGÀY 20/8/2020 ®️ 🚛

HÌNH ẢNH LỊCH TRÌNH CHÍNH NGÀY 20/8/2020

21 Aug 2020 16:41 UTC   |   [VN-DRAGON] TrungMizu

🚛 ®️ LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN "SONIC TRUCKER CONVOY" ✮ VN - DRAGON VTC ✮ NGÀY 09/08/2020 ®️ 🚛

HÌNH ẢNH LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN "SONIC TRUCKER CONVOY" NGÀY 09/08/2020

14 Aug 2020 08:25 UTC   |   [VN-DRAGON] TrungMizu

KẾ HOẠCH THAM GIA "SONIC TRUCKER CONVOY"

KẾ HOẠCH THAM GIA "SONIC TRUCKER CONVOY"

06 Aug 2020 08:03 UTC   |   [VN-DRAGON] TrungMizu

Rules

CONTACT US

Want to know more information or have a question?

By Email

Requirements

  1. Tham gia đầy đủ các sự kiện Convoy do VTC đăng ký và tổ chức.

  2. Thay đổi tên theo quy định của VTC.

  3. Sử dụng Voice trên Discord VTC để nghe sự chỉ đạo của Leader khi tham gia hoạt động.

  4. Quan sát và nghe theo sự sắp xếp của Leader.

  5. Tôn trọng các thành viên khác trong và ngoài VTC.