V-T-C Atlantic


Let your success ride with us!

❤️ Dragobetele

By vlam   |   24 Feb 12:00 UTC | Updated on 26 Feb 19:40 UTC

RO:

Dragobetele reprezintă o sărbătoare populară, celebrată de români pe 24 februarie.

Dragobetele reprezintă pentru români simbolul dragostei, fiind identificat cu zeul iubirii în mitologia greacă, Eros, și cu zeul dragostei în mitologia romană, Cupidon. În tradiția populară, se spune că Dragobetele era întocmai fiul babei Dochia și era reprezentat ca un tânăr chipeș, voinic și extrem de iubăreț care influența în bine viața celor pe care îi întâlnea. El ar fi fost zeul dragostei și al bunei dispoziții, fiind perceput ca un fecior frumos și iubăreț foc, care le făcea pe fete să-și piardă mințile. O altă legendă de ziua iubirii spune că Dragobete s-a numit inițial Dragomir, ce simboliza zeul iubirii, potrivit Mediafax. Pentru că nimeni nu știa cine este tatăl lui, se zvonea că ar fi fost zămislit chiar de Duhul Muntelui, în timpul împreunării cu Dochia, când acesta s-a transformat în ceață. La naștere, Dragobete a avut patru ursitoare generoase, care i-au oferit daruri din cele mai alese. Prima ursitoare a fost Primăvara, care i-a oferit iubire. A doua a fost vara, care i-a dăruit dulceața fructelor și căldura dragostei. A treia ursitoare a fost toamna, care i-a dat un fluier pentru a înveseli oamenii cu cântecele lui, iar a patra a fost iarna, care i-a dăruit o îmbrăcăminte albă, imaculată, cu sclipiri de diamante. Ca cingătoare i-a dat un brâu roșu cusut cu perle. Straiul era conceput astfel încât creștea odată cu flăcăul, rămânând alb ca neaua, oricât l-ar fi purtat. Cu aceste daruri, Dragobete reușea să seducă fiecare fată care îi ieșea în cale, motiv pentru care a devenit un simbol al dragostei și al iubirii. Mai târziu, când s-a transformat într-un tânăr fecior, Dragobete a mers în munți unde a învățat toul depsre plante și animale. Astfel, el a devenit, în credința populară, și stăpânul păsărilor și al plantelor. De asemenea, se spune că după ce și-a îndeplinit sorocul, Dragobete a fost transformat de Baba Dochia, într-o plantă numită Năvalnic, plantă care renaște primăvaa în toare poienile și care se folosește pentru descântece de dragoste și pentru tratarea rănilor, de unde și denumisea populară a sărbătorii de Dragobete- „Năvalnicul”.

EN:

Dragobetele is a popular holiday, celebrated by Romanians on February 24.

Dragobetele represents for Romanians the symbol of love, being identified with the god of love in Greek mythology, Eros, and with the god of love in Roman mythology, Cupid. In the popular tradition, it is said that Dragobetele was exactly the son of Baba Dochia and was represented as a handsome, strong-willed and extremely loving young man who positively influenced the lives of those he met. He would have been the god of love and good mood, being perceived as a handsome and fiery boy who made girls lose their minds. Another legend of the day of love says that Dragobete was originally called Dragomir, which symbolized the god of love, according to Mediafax. Because no one knew who his father was, it was rumored that he was fathered by the Mountain Spirit himself, during his union with Dochia when he turned into mist. At birth, Dragobete had four generous bears, who gave her the choicest gifts. The first bear was Spring, who offered her love. The second was summer, which gave him the sweetness of fruit and the warmth of love. The third bear was autumn, who gave him a whistle to delight the people with his songs, and the fourth was winter, who gave him a white, immaculate garment, glittering with diamonds. As a girdle he gave her a red girdle sewn with pearls. The robe was designed so that it grew with the boy, remaining white as snow no matter how long he wore it. With these gifts, Dragobete managed to seduce every girl that came his way, which is why he became a symbol of love and affection. Later, when he turned into a young man, Dragobete went to the mountains where he learned all about plants and animals. Thus he became, in popular belief, also the lord of birds and plants. It is also said that after fulfilling his soroc, Dragobete was transformed by Baba Dochia into a plant called Năvalnic, a plant that is reborn in the spring in the clearings and which is used for love charms and to treat wounds, where the popular name of the Dragobete holiday - "Năvalnicul".

Information


Tag: V-T-C Atlantic
Language: Romanian
Created: 13 May 2021 23:54 UTC
Supported Games
Euro Truck Simulator 2
American Truck Simulator
Owner: vlam
Members: 89
Recruitment: Open