V-T-C Atlantic


Let your success ride with us!

De ce sărbătorim Sfânta Maria de două ori pe an & Why do we celebrate Saint Mary twice a year!

By Adriano29RO   |   21 Aug 12:00 UTC | Updated on 21 Aug 12:05 UTC

RO

În calendar ortodox 2022, Sfânta Maria este sărbătorită de două ori. O dată pe data de 15 august, atunci când creștinii prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului și a doua oară pe data de 8 septembrie, atunci când Biserica sărbătorește Nașterea Maicii Domnului. Biserica o preaslăveşte pe Maica Domnului mai mult decât pe toţi sfinţii şi chiar mai mult decât pe îngeri, numind-o „mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii”. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu se arată ca Maică a lui Hristos şi Maică a Bisericii – în persoana ei Biserica preaslăvind maternitatea. Biserica Ortodoxă o preaslăveşte pe Maica Domnului ca Pururea Fecioară. Acest termen a fost întărit de cel de-al cincilea Sinod Ecumenic din anul 553, subliniindu-se prin el fecioria Maicii Domnului de dinaintea naşterii lui Hristos, din timpul naşterii şi de după naştere.

Sfânta Maria Mare – semnificația zilei de 15 august

În Biserica Ortodoxă și calendarul creștin, ziua de 15 august este ziua sfântă încărcată de simboluri. Este ziua în care Sfânta Fecioară Maria a trecut la cele veșnice. Mai este denumită și ziua Adormirii, atunci când îngerii și sfinții au umplut împrejurimile de lumină.

Sfânta Maria Mică – semnificația zilei de 8 septembrie

Sfânta Maria Mică este prima sărbătoare din cursul anului bisericesc, an început de la 1 septembrie. Este cea mai mare sărbătoare a toamnei și se sărbătorește în fiecare an pe data de 8 septembrie. Această sărbătoare se celebrează atât în biserica ortodoxă, cât și în cea catolică.

EN

In the Orthodox calendar 2022, Saint Mary is celebrated twice. Once on August 15, when Christians celebrate the Assumption of the Virgin Mary, and the second time on September 8, when the Church celebrates the Nativity of the Virgin Mary. The Church glorifies the Mother of God more than all the saints and even more than the angels, calling her "more honorable than the cherubim and more magnified without comparison than the seraphim". The Most Holy Theotokos shows herself as Mother of Christ and Mother of the Church - in her person the Church glorifies motherhood. The Orthodox Church glorifies the Mother of God as the Ever Virgin. This term was reinforced by the fifth Ecumenical Synod in 553, emphasizing the virginity of the Mother of God before the birth of Christ, during the birth and after the birth.

Saint Mary the Great – the meaning of August 15

In the Orthodox Church and the Christian calendar, August 15 is a holy day full of symbols. It is the day when the Holy Virgin Mary passed to the eternal ones. It is also called the day of the Assumption, when angels and saints filled the surroundings with light.

Saint Mary Little – the meaning of September 8

Saint Mary the Little is the first feast of the church year, which begins on September 1. It is the biggest holiday of autumn and is celebrated every year on September 8. This holiday is celebrated both in the Orthodox and Catholic churches.

Information


Tag: V-T-C Atlantic
Language: Romanian
Created: 13 May 2021 23:54 UTC
Supported Games
Euro Truck Simulator 2
American Truck Simulator
Owner: vlam
Members: 87
Recruitment: Closed