GökBörü VTC


Kalite tesadüf değildir!

📈 GökBörü VTC Yönetim Hiyerarşisi | GökBörü VTC Management Hierarchy

By [GökBörü] Snap Dragon'TR   |   10 Sep 2021 20:55 UTC | Updated on 17 Jul 16:30 UTC

H

🇹🇷


 • BOSS; şirketin genel yöneticisi ve sorumlusudur, diğer şirketler (VTC'ler) ile çeşitli kontaklar kurar ve onlarla sürekli iletişim halindedir. Ayrıca, GökBörü'nün şirket olarak bir sonraki hedefinin ve adımlarının ne olacağını C-Düzeyindeki Yöneticilerin tümü ve üst yönetim üyeleri ile birlikte tartışarak yönetimsel kararları veren kişidir ve şirketin genel temsilcisidir.

Üst Yönetim

 • CEO | Chief Executive Officer; şirketin tüm yönetim ve üst yönetim üyelerinden ve alt departmanların yöneticileri ile olan iletişimlerinden sorumlu olan kişidir. Ayrıca, şirketin geleceği ve ilerisi için olan hedeflerini belirlemede ve tartışmada COO ile birlikte fikir ve bilgi alışverişinde bulunarak BOSS'a alınan kararları ve yapılan işleri bildiren kişidir. Bunlara ek olarak; günlük olarak şirketin genel durumunu değerlendirir, çeşitli analizler yapar ve bunlarla alakalı şirketin geleceği için planlamalar yapar.

 • COO | Chief Operating Officer; şirketteki genel koordinasyondan ve yönetimsel operasyonlardan sorumlu olan kişidir. Genellikle CEO ile birlikte işbirliği içindedir ve şirketin alt departmanlarındaki yöneticiler ile sürekli olarak kontak halinde olup onlara gerektiği zaman gerekli operasyonel desteği sağlayan ve tüm üst yönetim üyelerinin denetiminden sorumlu olan kişidir. Ayrıca, şirketin ilke ve politikalarını belirlemede görevli olan en kıdemli kişidir.


 • Senior Event Manager; şirket içerisindeki etkinlikler ve konvoylar ile ilgilenen en kıdemli kişidir. Birincil görev olarak, şirket içerisindeki etkinlik ekibine liderlik yapar ve onların görev dağılımını yapmaktan sorumludur. Ayrıca, gerektiği zaman şirketin etkinlik ve konvoy bilgilerini düzenler ve save (profil) oluşturur/yayınlar.

 • Senior Human Resources; şirket içerisinde insan kaynakları personellerinin yönetimi ile ilgilenen en kıdemli kişidir. Birincil görev olarak, şirket içerisindeki insan kaynakları ekibine liderlik eder ve gerektiğinde operasyonel ve sistemsel desteği sağlar.

 • Senior Media Manager; şirketin tüm dizayn ve tasarım materyallerinin yönetiminden/düzeninden sorumlu en kıdemli kişidir. Buna ek olarak; şirketin görsel ve tasarımsal olarak tüm materyallerini oluşturan/düzenleyen/yöneten kişilerdir. Genellikle, etkinliklerde ve konvoylarda kaliteli görüntüler/videolar çekerler ve bu materyallere Photoshop/After effects yardımıyla çeşitli efektler, animasyonlar uygulayarak bu görselleri/tasarımları/videoları şirket için gerekli yerlerde kullanıma hazır hale getirirler.


Yönetim

 • Event Manager; şirket içerisindeki etkinlikler, ortak konvoylar, özel konvoylar ve aylık olarak yapılan GökBörü'nün ortak konvoylarının yönetiminden ve işleyişinden sorumludurlar. Diğer şirketler ile yapılacak olan ortak konvoyları belirlerler ve bu konvoylar için gerekli işlemleri/prosedürleri yürütür ve yönetirler. Kendi aralarında farklı görev ve sorumlulukları vardır, bu görevleri Senior Event Manager belirler ve ilgili kişiyi görevlendirir. Ayrıca, etkinlik ve konvoylarda şirket üyeleri tarafından kullanılacak olan konvoy profilini/profillerini (save) düzenlemekten/hazırlamaktan/oluşturmaktan/güncellemekten sorumlu olan kişilerdir.

 • Human Resources; şirkete yeni katılacak olan adayların başvurularını değerlendirir, mülakatını yapar ve alım esnasında kişiye şirket hakkında gerekli bilgilendirmeleri, açıklamaları ve anlatımları yapmaktan sorumlu kişilerdir. Gerektiğinde üyelerin şirket ile olan bağlantılarını kesebilir veya şirketten atabilir/çıkartabilir/askıya alabilir.

 • Media Manager; şirketin görsel ve tasarımsal olarak tüm materyallerini oluşturan/düzenleyen/yöneten kişilerdir.


Alt Yönetim

 • Public Relations Team; şirkete yeni katılmış olan New Driver pozisyonundaki kişilerin şirket hakkında sordukları soruları yanıtlayan, gerekli açıklamaları ve bilgilendirmeleri yapan, onların şirket içerisindeki sistemlere/yönetime aşina olmasını sağlayan ve oyun-içi/dışı gerekli prosedürsel desteği sağlamakla sorumlu olan kişilerdir.

 • Financial Team; şirketin genel finans kaynaklarından ve gelir akışından sorumlu olan kişilerdir. Gerektiği zaman şirket bütçesine destekte bulunurlar.

 • Streamer Team; şirket bünyesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerde GökBörü'nün resmi Twitch kanalı üzerinden canlı yayın yaparak içerik üreten takımdır.

 • Media Team; şirketin düzenlemiş olduğu etkinliklerde ve konvoylarda kaliteli görüntüler/videolar çekerler ve bu materyallere Photoshop/After effects yardımıyla çeşitli efektler, animasyonlar uygulayarak bu görselleri/tasarımları/videoları şirket için gerekli yerlerde kullanıma hazır hale getirirler.

 • Event Team; şirketin organizasyonunu yapmış olduğu resmi konvoylarda, etkinliğin/konvoyun düzenini sağlamaktan sorumlu takımdır.

 • Development Team; GökBörü dahilindeki yazılımsal/sistemsel tüm araçları denetleyip ilgili araçların kontrolünden sorumlu olan takımdır. Genellikle COO ile koordinasyon halinde çalışırlar.🇬🇧


 • BOSS; is the general manager and responsible officer of the company, establishes various contacts with other companies (VTCs) and is in constant communication with them. In addition, he is the person who makes the managerial decisions by discussing with all of the C-Level Executives and upper staff members what GökBörü's next goal and steps as a company will be and he is the general representative of the company.

Upper Staff

 • CEO | Chief Executive Officer; is the person responsible for the communication of the company with all the management and senior management members and the managers of the sub-departments. He is also the person who informs BOSS of the decisions taken and the work done by exchanging ideas and information with the COO in determining and discussing the company's future and future goals. Additionally; evaluates the general situation of the company on a daily basis, makes various analyzes and makes plans for the future of the company related to these.

 • COO | Chief Operating Officer; is the person responsible for the overall coordination and administrative operations of the company. He is usually in cooperation with the CEO and is in constant contact with managers in the company's subordinate departments, providing them with the necessary operational support when necessary and he responsible for the supervision of all upper staff members. In addition, he is the most senior person in charge of determining the principles and policies of the company.


 • Senior Event Manager; is the most senior person who deals with events and convoys within the company. As a primary task, he leads the Event Manager team within the company and he responsible for assigning their tasks. In addition, he organizes and creates/publishes the company's event and convoy information and save (profile) when necessary.

 • Senior Human Resources; is the most senior person in the company who deals with the management of human resources staffs. As a primary task, he leads the human resources team within the company and provides operational and systematic support if necessary.

 • Senior Media Manager; is the most senior person responsible for the management/order of all design and visual materials of the company.


Staff

 • Event Manager; they are responsible for the management and operation of events within the company, private and public convoys of GB, which are held on a monthly basis. In addition, they are the persons responsible for organizing/preparing/creating/updating the convoy profile(s) [save] that will be used by company members at events and convoys.

 • Human Resources; they evaluates the applications of the candidates who will join the company, conducts an interview and they responsible for providing the necessary information, explanations about the company to the person during the joining. If necessary, they may remove members or kick/suspend them from the company.

 • Media Manager; is the person who creates/edits/manages all the visual and design materials of the company.


Sub Staff

 • Public Relations Team; a person who has just joined the company and who answers the questions asked by people in the New Driver position about the company, provides the necessary explanations and information, ensures that they are familiar with the systems/management within the company and his responsible for providing the necessary procedural support in-game/out-of-game.

 • Financial Team; are the people who are responsible for the general financial resources and income flow of the company. They support the company budget when necessary.

 • Streamer Team; is the team that produces content by broadcasting live on the official Twitch channel of GökBörü in various events organized within the company.

 • Media Team; takes high-quality images/videos at the events and convoys organized by the company and by applying various effects and animations to these materials with the help of Photoshop/After effects & they make these images/designs/videos ready for use where necessary for the company.

 • Event Team; is the team responsible for the organization of the event/convoy in the official convoys organized by the company.

 • Development Team; is the team responsible for controlling all software/systemic tools within GökBörü. They often work in coordination with the COO.

Information


Tag: GB | [rank]
Language: Turkish
Created: 13 Jul 2019 15:19 UTC
Supported Games
Euro Truck Simulator 2
American Truck Simulator
DLCs Required: 0
Owner: [GökBörü] Berk {21}
Members: 61
Recruitment: Open