GökBörü VTC


Quality is not a coincidence!

📈 GökBörü VTC Yönetim Hiyerarşisi | GökBörü VTC Management Hierarchy

By [GökBörü] Snap Dragon   |   10 Sep 20:55 UTC | Updated on 28 Sep 16:09 UTC

🇹🇷


 • BOSS; şirketin genel yöneticisi ve sorumlusudur, diğer şirketler (VTC'ler) ile çeşitli kontaklar kurar ve onlarla sürekli iletişim halindedir. Ayrıca, GökBörü'nün şirket olarak bir sonraki hedefinin ve adımlarının ne olacağını C-Düzeyindeki Yöneticilerin tümü ve üst yönetim üyeleri ile birlikte tartışarak yönetimsel kararları veren kişidir ve şirketin genel temsilcisidir.

C-Düzeyindeki Yöneticiler

 • CEO | Chief Executive Officer; şirketin tüm yönetim ve üst yönetim üyelerinden ve alt departmanların yöneticileri ile olan iletişimlerinden sorumlu olan kişidir. Ayrıca, şirketin geleceği ve ilerisi için olan hedeflerini belirlemede ve tartışmada COO ile birlikte fikir ve bilgi alışverişinde bulunarak BOSS'a alınan kararları ve yapılan işleri bildiren kişidir. Bunlara ek olarak; günlük olarak şirketin genel durumunu değerlendirir, çeşitli analizler yapar ve bunlarla alakalı şirketin geleceği için planlamalar yapar.

 • COO | Chief Operating Officer; şirketteki genel koordinasyondan ve yönetimsel operasyonlardan sorumlu olan kişidir. Genellikle CEO ile birlikte işbirliği içindedir ve şirketin alt departmanlarındaki yöneticiler ile sürekli olarak kontak halinde olup onlara gerektiği zaman gerekli operasyonel desteği sağlayan ve tüm üst yönetim üyelerinin denetiminden sorumlu olan kişidir. Ayrıca, şirketin ilke ve politikalarını belirlemede görevli olan en kıdemli insandır.

 • CFO | Chief Financial Officer; şirketin genel finans kaynaklarından ve para akışından sorumlu olan kişidir. Gerektiği zaman şirket bütçesine destekte bulunur, genellikle BOSS, CEO ve COO ile işbirliği içindedir & şirketin finansal gelir kaynaklarını oluşturur ve bütçeyi yönetir.

 • CTO | Chief Technology Officer; şirketin dahil olduğu platformlardaki teknolojik, sistemsel, altyapısal, yazılımsal ve yönetimsel tüm sistematik bileşenlerden ve otomasyonlardan sorumlu olan kişidir. Çoğunlukla, şirketin teknolojik gelişimi için uzun soluklu çeşitli araştırmalar ve analizler yapar, stratejiler belirler ve çeşitli otomasyon altyapılarını tasarlar. Genellikle C-Düzeyindeki Yöneticilerin tümü, üst yönetim üyeleri ve BOSS ile işbirliği içinde olup ortak çalışarak şirketin tüm platformlardaki teknolojik sistemlerini geliştirir, iyileştirir ve yönetir.


Üst Yönetim

 • Senior Event Manager; şirket içerisindeki etkinlikler ve konvoylar ile ilgilenen en kıdemli kişidir. Birincil görev olarak, şirket içerisindeki etkinlik ekibine liderlik yapar ve onların görev dağılımını yapmaktan sorumludur. Ayrıca, gerektiği zaman şirketin etkinlik ve konvoy bilgilerini düzenler ve save (profil) oluşturur/yayınlar.

 • Senior Human Resources; şirket içerisinde insan kaynakları personellerinin yönetimi ile ilgilenen en kıdemli kişidir. Birincil görev olarak, şirket içerisindeki insan kaynakları ekibine liderlik eder ve gerektiğinde operasyonel ve sistemsel desteği sağlar.


Yönetim

 • Event Manager; şirket içerisindeki etkinlikler, ortak konvoylar, özel konvoylar ve aylık olarak yapılan GökBörü'nün ortak konvoylarının yönetiminden ve işleyişinden sorumludurlar. Diğer şirketler ile yapılacak olan ortak konvoyları belirlerler ve bu konvoylar için gerekli işlemleri/prosedürleri yürütür ve yönetirler. Kendi aralarında farklı görev ve sorumlulukları vardır, bu görevleri Senior Event Manager belirler ve ilgili kişiyi görevlendirir. Ayrıca, etkinlik ve konvoylarda şirket üyeleri tarafından kullanılacak olan konvoy profilini/profillerini (save) düzenlemekten/hazırlamaktan/oluşturmaktan/güncellemekten sorumlu olan kişilerdir.

 • Human Resources; şirkete yeni katılacak olan adayların başvurularını değerlendirir, mülakatını yapar ve alım esnasında kişiye şirket hakkında gerekli bilgilendirmeleri, açıklamaları ve anlatımları yapmaktan sorumlu kişilerdir. Gerektiğinde üyelerin şirket ile olan bağlantılarını kesebilir veya şirketten atabilir/çıkartabilir/askıya alabilir.

 • Driver Manager; genel olarak şirket içerisindeki üyelerin/sürücülerin iç yönetiminden sorumludur yani gerektiği zaman veya zamanı gelince sürücülerin terfilerini duyurur, şirket içi rütbesini düşürebilir ve uyarı verebilir. Ayrıca, haftalık ve aylık olarak şirket içi etkinliklere ve konvoylara olan katılımların bir yoklama listesini tutar ve çeşitli sebeplerden dolayı mazeret bildiren sürücülerin mazeretleriyle ilgilenir ve bunları da kayıt altında tutar. Bunlarla birlikte; her ay seçilecek olan ayın sürücüsünü belirler. Bunlara ek olarak; şirketin aylık olarak çeşitli alanlardaki istatistiksel verilerini toplar, verilerin geçen ay ile olan kıyaslamalarını yapar ve aydan aya bu verileri şirketteki tüm sürücülere/kişilere duyurur.

 • Media Manager; şirketin görsel ve tasarımsal olarak tüm materyallerini oluşturan/düzenleyen/yöneten kişilerdir. Genellikle, etkinliklerde ve konvoylarda kaliteli görüntüler/videolar çekerler ve bu materyallere Photoshop/After effects yardımıyla çeşitli efektler, animasyonlar uygulayarak bu görselleri/tasarımları/videoları şirket için gerekli yerlerde kullanıma hazır hale getirirler.


 • Public Relationship Staff; şirkete yeni katılmış olan Trainee ve New Driver pozisyonlarındaki kişilerin şirket hakkında sordukları soruları yanıtlayan, gerekli açıklamaları ve bilgilendirmeleri yapan, onların şirket içerisindeki sistemlere/yönetime aşina olmasını sağlayan ve oyun-içi/dışı gerekli prosedürsel desteği sağlamakla sorumlu olan kişidir.


🇬🇧


 • BOSS; is the general manager and responsible officer of the company, establishes various contacts with other companies (VTCs) and is in constant communication with them. In addition, he is the person who makes the managerial decisions by discussing with all of the C-Level Executives and upper staff members what GökBörü's next goal and steps as a company will be and he is the general representative of the company.

C-Level Executives

 • CEO | Chief Executive Officer; is the person responsible for all management and upper staff members of the company and their communications with the managers of the subordinate departments.

 • COO | Chief Operating Officer; is the person responsible for the overall coordination and administrative operations of the company. He is usually in cooperation with the CEO and is in constant contact with managers in the company's subordinate departments, providing them with the necessary operational support when necessary and he responsible for the supervision of all upper staff members.

 • CFO | Chief Financial Officer; is the person responsible for the general financial resources and money flow of the company. He supports the company's budget when necessary, usually cooperates with the BOSS, CEO and COO, creates the company's financial income sources and manages the budget.

 • CTO | Chief Technology Officer; is the person responsible for all the technological, systematic, infrastructural, software and administrative systematic components and automation on the platforms that the company is involved in. For the most part, he conducts long-term various researches and analyzes for the technological development of the company, sets strategies and designs various automation infrastructures. Usually, all C-Level Executives work in collaboration with upper staff members and the BOSS to develop, improve and manage the company's technological systems on all platforms.


Upper Staff

 • Senior Event Manager; is the most senior person who deals with events and convoys within the company. As a primary task, he leads the Event Manager team within the company and he responsible for assigning their tasks. In addition, he organizes and creates/publishes the company's event and convoy information and save (profile) when necessary.

 • Senior Human Resources; is the most senior person in the company who deals with the management of human resources staffs. As a primary task, he leads the human resources team within the company and provides operational and systematic support if necessary.


Staff

 • Event Manager; they are responsible for the management and operation of events within the company, private and public convoys of GB, which are held on a monthly basis. In addition, they are the persons responsible for organizing/preparing/creating/updating the convoy profile(s) [save] that will be used by company members at events and convoys.

 • Human Resources; they evaluates the applications of the candidates who will join the company, conducts an interview and they responsible for providing the necessary information, explanations about the company to the person during the joining. If necessary, they may remove members or kick/suspend them from the company.

 • Driver Manager; is responsible for the internal management of drivers within the company. In general, that is, he announces the promotions of drivers when necessary or when the time comes, he can lower its internal rank and issue a warning.

 • Media Manager; is the person who creates/edits/manages all the visual and design materials of the company. Usually, they take high-quality images/videos at events and convoys, making these images/designs/videos available for use in the necessary places for the company.


 • Public Relationship Staff; a person who has just joined the company and who answers the questions asked by people in the Trainee and New Driver positions about the company, provides the necessary explanations and informations, ensures that they are familiar with the systems/management within the company and his responsible for providing the necessary procedural support in-game/out-of-game.

Information


Tag: GOKBORU
Language: Turkish
Created: 13 Jul 2019 15:19 UTC
Supported Games
Euro Truck Simulator 2
American Truck Simulator
Owner: [GökBörü] Berk {19}
Members: 123
Recruitment: Open