KızılTürk™


BU HAYATTA HER ZAMAN ÖRNEK ALINDIK.

📌 KızılTürk™ Yönetim Kadrosu / KızılTürk ™ Management Team

By Rıdvan_Bayrak   |   20 Sep 2019 16:40 UTC

[TR] 🇹🇷

KızılTürk™ Kurucuları:

Yunus : Şirketin ilk temellerini atan 2 kişiden 1'idir. Lojistik ve diğer şirketlerle dış ilişkilerden sorumludur.

Onur : Şirketin ilk temellerini atan 2 kişiden 1'idir. Discord düzenlemesi ve yazılım işleri ve oyun sunucularından sorumludur.

KızılTürk™ Yöneticileri:

Faruk: Şirketimizin genel durumunu inceleyen ve şirketimizin 2.üyesidir. Genelde saveleri yöneten kişidir.

Rıdvan: Şirketimizin ekip içi düzeni sağlar. İlk üyemizdir.

Cengizhan: Şirketimizin iç düzenini sağlar. Yönetim kadrosunun son üyesidir.

KızılTürk™ Yönetici Yrd:

Ömer: Şirketimizin yöneticilerine yardım etmekle görevlidir.


[EN] 🇬🇧

Founders of KızılTürk ™:

Yunus: 1 of the 2 people who laid the foundation of the company. He is responsible for logistics and external relations with other companies.

Onur: 1 of the 2 people who laid the foundation of the company. Discord is responsible for editing and software work and game servers.

KızılTürk ™ Managers

Faruk: He is the 2nd member of our company which examines the general situation of our company. Usually the person who manages the Game Profile.

Rıdvan: Provides in-house layout of our company. Our first member.

Cengizhan: Provides the internal order of our company. He is the last member of the management team.

KızılTürk ™ Executive Assistant:

Omer: He is in charge of helping the managers of our company.

Information


Tag: KızılTürk ™
Language: Turkish
Created: 13 Jul 2019 16:15 UTC
Supported Games
Euro Truck Simulator 2
American Truck Simulator
Owner: [KızılTürk] YunusD
Members: 47
Recruitment: Open