[RO] Trans Express


„Conducem oriunde și oricand”

Ziua Copilului

By Äł3x   |   01 Jun 2022 19:35 UTC | Updated on 02 Jun 2022 15:56 UTC

Ziua copilului (numită și Ziua internațională a copilului) este în multe țări o sărbătoare pentru copii care se sărbătorește la date diferite. În foarte multe țări, este sărbătorită la 20 noiembrie, ziua în care s-a adoptat Declarația Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului. În fosta URSS și în țările care i-au fost state satelit, data este 1 iunie, prima zi de vară în Emisfera Nordică. O parte din restul țărilor adoptă alte date. Ziua Copilului a început în a doua duminică a lunii iunie, în 1857, datorită reverendului Dr. Charles Leonard, pastor al Bisericii Universaliste a Răscumpărătorului din Chelsea, Massachusetts: Leonard a organizat un serviciu special dedicat și pentru copii. Leonard a numit această zi Ziua trandafirului, deși a fost mai târziu numită Duminică de flori și apoi Ziua Copilului.[1][2][3] Ziua copilului a fost menționată prima dată la Geneva la Conferința Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor în august 1925, la care 54 de reprezentanți din diferite țări, au adoptat Declarația pentru Protecția Copilului. După această conferință, multe guverne au introdus „Ziua copilului”. În Turcia Ziua copilului a fost sărbătorită pentru prima dată în data de 23 aprilie 1920.!

Children's Day (also called International Children's Day) is in many countries a children's holiday that is celebrated on different dates. In many countries, it is celebrated on November 20, the day the United Nations Declaration on the Rights of the Child was adopted. In the former USSR and in the countries that were its satellite states, the date is June 1, the first day of summer in the Northern Hemisphere. Some other countries adopt other data. Children's Day began on the second Sunday in June, 1857, thanks to the Rev. Dr. Charles Leonard, pastor of the Universalist Church of the Redeemer in Chelsea, Massachusetts: Leonard organized a special service dedicated to children. Leonard called this day Rose Day, although it was later called Flower Sunday and then Children's Day. [1] [2] [3] Children's Day was first mentioned in Geneva at the World Conference on the Protection and Welfare of Children in August 1925, at which 54 representatives from various countries adopted the Declaration on the Protection of the Child. Following this conference, many governments have introduced "Children's Day". In Turkey, Children's Day was first celebrated on April 23, 1920.!

Information


Tag: [RO] Trans Express
Language: Romanian
Created: 23 Mar 2020 12:25 UTC
Supported Games
Euro Truck Simulator 2
American Truck Simulator
Owner: robert_edy1
Members: 192
Recruitment: Open