[RO] Trans Express


„Conducem oriunde și oricand”

Port of Constanta

By RoDenis   |   13 Aug 2022 07:00 UTC | Updated on 13 Aug 2022 07:10 UTC

The Port of Constanța is located in Constanța, Romania, on the western coast of the Black Sea, 179 nautical miles (332 km) from the Bosphorus Strait and 85 nmi (157 km) from the Sulina Branch, through which the Danube river flows into the sea. It covers 3,926 ha (9,700 acres),[4] of which 1,313 ha (3,240 acres) is land and the rest, 2,613 ha (6,460 acres) is water. The two breakwaters located northwards and southwards shelter the port, creating the safest conditions for port activities. The present length of the north breakwater is 8,344 m (5.185 mi) and the south breakwater is 5,560 m (3.45 mi).[5] The Port of Constanța is the largest on the Black Sea and the 17th largest in Europe.

The favourable geographical position and the importance of the Port of Constanța is emphasized by the connection with two Pan-European transport corridors: IV (high speed railway&highway) and the Pan-European Corridor VII (Danube). The two satellite ports, Midia and Mangalia, located not far from Constanța Port, are part of the Romanian maritime port system under the coordination of the Maritime Ports Administration SA.

Portul Constanța este situat în Constanța, România, pe coasta de vest a Mării Negre, la 179 de mile marine (332 km) de strâmtoarea Bosfor și la 85 nmi (157 km) de brațul Sulina, prin care fluviul Dunărea se varsă în Marea. Se întinde pe 3.926 ha (9.700 acri),[4] dintre care 1.313 ha (3.240 acri) sunt pământ, iar restul, 2.613 ha (6.460 acri) sunt apă. Cele două diguri situate spre nord și spre sud adăpostesc portul, creând cele mai sigure condiții pentru activitățile portuare. Lungimea actuală a digului de nord este de 8.344 m (5.185 mi), iar digul de sud este de 5.560 m (3.45 mi).[5] Portul Constanța este cel mai mare de la Marea Neagră și al 17-lea ca mărime din Europa.

Poziția geografică favorabilă și importanța Portului Constanța este evidențiată de legătura cu două coridoare de transport paneuropene: IV (căi ferate și autostradă de mare viteză) și Coridorul Pan-European VII (Dunăre). Cele două porturi satelit, Midia și Mangalia, situate nu departe de Portul Constanța, fac parte din sistemul portuar maritim românesc sub coordonarea Administrației Porturilor Maritime SA.

Information


Tag: [RO] Trans Express
Language: Romanian
Created: 23 Mar 2020 12:25 UTC
Supported Games
Euro Truck Simulator 2
American Truck Simulator
Owner: robert_edy1
Members: 190
Recruitment: Open