GTW Logistic


COMPANY MADE FROM PASSION

Trzy lata istnienia GTW - część pierwsza

By [GTW] JakubP   |   04 Sep 2021 12:00 UTC | Updated on 02 Jan 2022 15:05 UTC

Część Pierwsza


1 września 2018 roku oficjalnie swoją działalność zaczęła firma GTW Logistic. GTW Logistic założona przez czterech przyjaciół z dużym doświadczeniem nabytym w innych wirtualnych firmach. Jednakże cały projekt GTW to nie tylko czterech założycieli i jeden dzień. Cały proces tworzenia to praca ogromnej grupy osób tworzących tachograf stronę internetową, wszelkie grafiki etc. Na kilka miesięcy przez oficjalną datą. GTW to także grupa osób która już przed oficjalną datą otwarcia jeździła ze znanym nam przedrostkiem [GTW]. Wszystkie te czynniki były powodem iż dzisiaj możemy mówić o trzech latach GTW. Poniżej w ramach wspomnień pierwszy logotyp oraz zdjęcia z pierwszego konwoju oficjalnego. A już za tydzień w serii „Trzy lata istnienia GTW” przypomnimy reklamy firmy.

On September 1, 2018, GTW Logistic officially started its operations. GTW Logistic founded by four friends with a lot of experience acquired in other virtual companies. However, the whole GTW project is not just four founders and one day. The whole process of creation is the work of a huge group of people creating a tachograph website, all graphics etc. Several months before the official date. GTW is also a group of people who already before the official opening date were driving with the familiar prefix [GTW]. All these factors were the reason why today we can speak of three years of GTW. Below are the first logotype and photos from the first official convoy. And next week, in the series "Three years of GTW", we will remind you of the company's adverts.Informacje o GTW Logistic:

Information about GTW Logistic:

Information


Tag: GTW
Language: Polish
Created: 13 Jul 2019 14:41 UTC
Supported Games
Euro Truck Simulator 2
American Truck Simulator
Owner: [GTW] JakubP
Members: 55
Recruitment: Open