GTW Logistic


COMPANY MADE FROM PASSION

Kwiecień 2022 -- Podsumowanie miesiąca

By [GTW] Snick   |   11 May 20:12 UTC | Updated on 11 May 20:15 UTC

Statystyki podsumowujące Kwicień


Czwarty miesiąc nowego roku za nami. A co za tym idzie początek kolejnego kwartału. Poniżej przedstawiamy statystyki podsumowujące kolejny miesiąc 2022 roku. Był to miesiąc pełen wrażeń oraz wielu wydarzeń.

The fourth month of the new year is behind us. And thus the beginning of the next quarter. Below we present statistics summarizing the next month of 2022. It was a month full of excitement and many events.


Podsumowanie miesiąca Kwiecień


Informacje o GTW Logistic:

Information about GTW Logistic:

Information


Tag: GTW
Language: Polish
Created: 13 Jul 2019 14:41 UTC
Supported Games
Euro Truck Simulator 2
American Truck Simulator
Owner: [GTW] JakubP
Members: 46
Recruitment: Open