Quality Logistics


A Good Quality is Never Won

Qulaity Logistics Tasks | Qulaity Logistics Görevleri

By Mabel Matiz ヅ   |   08 Nov 2021 23:45 UTC | Updated on 09 Nov 2021 18:30 UTC

Founder

🇬🇧 | Having gained experience in all roles, it brings success to Quality Logistics, which develops and grows everything that is always active and permanent.

🇹🇷 | Bütün Rollerde Tecrübe kazanmış her daim aktif ve kalıcı bütün herşeyi geliştirip büyüten bu Quality Logistics'e başarı kazandırır.

CEO

🇬🇧 | Her tries to improve Quality Logistics, which is experienced in many roles and works constantly and actively.

🇹🇷 | Bir çok rolde tecrübeli olup sürekli aktif ve kalıcı olarak çalışan Quality Logistics'i geliştirmeye çalıştırır.

COO

🇬🇧 | It has many roles and tries to develop vtc by helping in every role.

🇹🇷 | Bir çok rolü vardır ve her role yardımcı olarak vtc'yi geliştirmeye çalışır.

Developor

🇬🇧 | It adds innovation to vtc and discord by growing and developing vtc, developing Discord Server and vtc page, developing our own vtc system

🇹🇷 | vtc'yi büyütüp geliştirerek, Discord Server ve vtc sayfası geliştirerek, kendi vtc sistemimizi geliştirerek vtc ve discord'a yenilik katar.

Event Manager

🇬🇧 | Together with you, we will open event servers and organize monthly Convoys.

1 -) Creating CC Profiles

2-) this vtc will invite other vtc's to your convoys, you will evaluate them and say that we will join if we are available and choose a suitable slot for us

3 -) Creating a TMP event page for each convoy, creating a topic in the Forum and requesting an event server if we collect 100 people on the event page

4 -) To manage the convoy by joining the convoy at the time of the convoy

🇹🇷 | Sizlerle birlikte etkinlik sunucuları açıp aylık Konvoylar düzenleyeceğiz.

1-) CC Profilleri Oluşturma

2-) bu vtc diğer vtc'leri konvoylarınıza davet edecek, onları değerlendirip müsait olursak katılacağımızı söyleyip bize uygun slotu seçeceksiniz.

3-) Her konvoy için bir TMP etkinlik sayfası oluşturmak, Forumda bir konu oluşturmak ve etkinlik sayfasında 100 kişi toplarsak etkinlik sunucusu talep etmek

4-) Konvoy anında konvoya katılarak konvoyu yönetmek

Media Manager

🇬🇧 | Event information posters for convoys are people who can shoot videos and take and edit photos in convoys.

🇹🇷 | Konvoylar için Etkinlik bilgi afişi hazırlayan video çekebilen ve konvoylarda fotoraf çekip düzenleyen kişilerdir.

Human Resources

🇬🇧 | I think dealing with applications in TMP, and make some ads for the VTC. Indeed, when there is an ad, people know immediately who will deal with their application, It finds a driver for vtc by sending an advertisement to vtc as an invitation message in the chat section of the game.

🇹🇷 | TMP'deki uygulamalarla uğraşmayı ve VTC için bazı reklamlar yapmayı düşünüyorum. Gerçekten de bir reklam olduğunda, insanlar uygulamasıyla kimin ilgileneceğini hemen biliyor, oyunun sohbet bölümünde vtc'ye davet mesajı olarak bir reklam göndererek vtc için bir sürücü buluyor.

Direver Examiner

🇬🇧 | Puts Vtc applicants for a test drive and lays the foundation for them to be successful drivers, To notify the drivers via dm so that they do not make the mistakes they make again by checking the herd in the game and in the convoys, and to promote the drivers who participate in each convoy, who are always active and who constantly earn Miles on Vtlog, from the Intern to the Driver Role.

🇹🇷 | Vtc adaylarına test sürüşü yaptırarak başarılı sürücüler olmalarının temellerini atmak, Oyunda ve konvoylarda sürüyü kontrol ederek yaptıkları hataları tekrar yapmamaları için sürücüleri dm ile bilgilendirmek ve tanıtım yapmak Stajyerden Sürücü Rolüne kadar her konvoya katılan, her zaman aktif olan ve Vtlog'da sürekli Mil kazanan sürücüler.

Director Of Recruitment

🇬🇧 | It enables people who want to join Quality Logistics to join Quality Logistics, shows them how to apply and teaches them the system. Recruitment Team

🇹🇷 | Quality Logistics'e katılmak isteyen kişileri Quality Logistics'e katılmalarını sağlar onlara nasıl başvuru yapılacağını gösterir ve onları sistemi öğretir. Recruitment Team

Oyun içi Davet Mesajı atarak insanların Quality Logistics'e katılmalarını sağlar ve etrafta Quality Logistics'e yeni sürücüler bulmaya çalışır.

Discord Moderator

🇬🇧 | It checks if people on our Discord Server follow the rules and ensures that people follow the rules.

🇹🇷 | Discord Sunucumuzdaki insanların kuralları uyup uymadığını kontrol eder ve insanların kurallara uyumasını sağlar.

Event Team

🇬🇧 | In the monthly convoys we organize on the event servers, as Convoy Control, CC Profiles block the roads that are forbidden to go in the given profile, ensuring that people proceed on the right paths, while ensuring that the convoy reaches the finish place successfully.

🇹🇷 | Etkinlik sunucularında düzenlediğimiz aylık konvoylarda Convoy Control olarak CC Profilleri verilen profilde gidilmesi yasak olan yolları kapatarak insanların doğru yollardan ilerlemesini sağlarken konvoyun başarılı bir şekilde bitiş yerine varmasını sağlar.

Media Team

🇬🇧 | We just need to start using people while they are driving by saving some profiles in edit convoys.

🇹🇷 | Düzenlediğimiz konvoylarda bazı bölgelerde Profilini kaydederek insanlar araçlarını sürerken onların fotoğrafını çekip düzenler.

Streamer

🇬🇧 | People who stream on Twitch, YouTube, Medal TV and Facebook apps while in convoys and roaming.

🇹🇷 | Konvoylarda ve serbest dolaşım yaparken Twicth, YouTube, Medal TV ve Facebook uygulamalarında yayın yapan kişiler.

Elite Driver

🇬🇧 | They are the people who drive successfully and actively in Quality Logistics.

🇹🇷 | Quality Logistics'de Kalıcı ve aktif olarak başarılı sürüşler yapan kişilerdir.

**Driver **

🇬🇧 | They are people who drive actively in convoys and at all times.

🇹🇷 | Konvoylarda ve her daim aktif olarak sürüş yapan kişilerdir.

Trainee

🇬🇧 | They are people who have just joined Quality Logistics, trying to gain experience and trying to gain miles in Vtlog application.

🇹🇷 | Quality Logistics'e yeni katılmış tecrübe kazanmaya çalışan ve Vtlog uygulamasında mil kasmaya çalışan kişilerdir.

Information


Tag: Quality | Driver
Language: English
Created: 19 Sep 2021 15:16 UTC
Supported Games
Euro Truck Simulator 2
American Truck Simulator
Owner: Mabel Matiz ヅ
Members: 14
Recruitment: Open