DARKOM transport & spedycja


Przede wszystkim dobra zabawa :)

Konwój Charytatywny “Pomocna Łapka 2”

By BubekPl   |   11 Sep 2021 14:33 UTC | Updated on 11 Sep 2021 14:41 UTC

Konwój Charytatywny “Pomocna Łapka 2”

23.10.2021

Konwój będzie wydarzeniem charytatywnym i ma zebrać środki na wsparcie azylu dla zagładzanych i maltretowanych zwierząt na Filipinach, w tym przede wszystkim psów i kotów. Odbędzie się to w ramach licytacji gadżetów od partnerów konwoju, poprzez internetową zbiórkę, a także w czasie transmisji konwoju. Przedsięwzięcie będzie można bowiem obserwować na żywo, poprzez platformę Twitch, służącą do transmitowania gier, a jednocześnie wyposażoną w system przesyłania pieniędzy.

Facebook wydarzenia :

Pełna kwota ze zbiórek, a łącznie może to być kilka, kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, zostanie przekazana na Filipiny, do azylu Street Dog Sanctuary. Organizacja ta działa w małej miejscowości Port Barton, a wieść o niej dotarła do Polski przez mieszkającego w Port Barton polskiego vlogera podróżniczego „BezPlanu”.

Partnerzy akcji:

SzachMat – Wirtualna Spedycja DARKOM transport & spedycja Coffee-Spedition W LOG Community BBA Transport System Oddział Wirtualny ets/ats BBA Transport System LEROY MERLIN Fundacja To się uda Pool-Express BezPlanu Devisio supra-team.pl Predica Wujek Bohun sztosszwalnia 40ton.net - portal o samochodach ciężarowych i dostawczych

"Helping Paw 2" Charity Convoy

23.10.2021

The convoy will be a charity event and is expected to raise funds to support an asylum for starved and abused animals in the Philippines, primarily dogs and cats. This will be done through an auction of goodies from the convoy's partners, through an online collection, and also during the convoy's broadcast. It will be possible to watch the event live on Twitch, a platform used to broadcast games and also equipped with a money transfer system.

Facebook event :

The full amount from the collections, which in total may be several, a dozen or even tens of thousands of zlotys, will be transferred to the Philippines, to the Street Dog Sanctuary asylum. The organisation operates in the small town of Port Barton, and news of it reached Poland through the Polish travel vlogger "BezPlanu", who lives in Port

Action partners:

SzachMat – Wirtualna Spedycja DARKOM transport & spedycja Coffee-Spedition W LOG Community BBA Transport System Oddział Wirtualny ets/ats BBA Transport System LEROY MERLIN Fundacja To się uda Pool-Express BezPlanu Devisio supra-team.pl Predica Wujek Bohun sztosszwalnia 40ton.net - portal o samochodach ciężarowych i dostawczych

Information


Tag: DARKOM POLSKA
Language: Polish
Created: 03 Dec 2019 17:07 UTC
Supported Games
Euro Truck Simulator 2
American Truck Simulator
Owner: pawel1989
Members: 26
Recruitment: Open