DARKOM transport & spedycja


Przede wszystkim dobra zabawa :)

17/10/2021 Konwój Urodzinowy Mega Mocnego z firmy Euro Speed.

By BubekPl   |   20 Oct 15:55 UTC | Updated on 20 Oct 16:00 UTC

17/10/2021

W niedziele wzięliśmy udział w konwoju urodzinowym Mega Mocnego. On Sunday we took part in Mega Mocny's birthday convoy. Na początku było spotkanie w kopalni we Wrocławiu oraz w samym mieście. First there was a meeting at the mine in Wroclaw and in the city it self. Nasza firma dostała zlecenie tego dnia do przewiezienia dużą betonu na fundamenty tamtejszego parkingu w mieście Tarent. Our company was commissioned that day to transport a large concrete for the foundations of the local car park in the city of Tarent. Trasa minęła szybko z małymi wypadem turystycznym małej grupki. Zamiast na Pragę to do miasta Brno udali się. Wrócili do nas w okolicach Linz . The route passed quickly with a little tourist excursion of a small group. Instead of Prague, they went to the city of Brno. They returned to us near Linz . Dalej nasze zlecenie przebiegało bez zakłóceń. Wraz z innymi firmami. Further on our order went smoothly. Together with other companies. Zakończyliśmy naszą podróż w Tarent na parkingu i przy wspólnym gronie złożyliśmy Życzenia Urodzinowe Mega Mocnemu z firmy Euro Speed. We finished our journey in Tarent at the car park and together we wished Mega Strong from Euro Speed a happy birthday. Firmy biorące udział ( Participating companies ) :

- Emoyeni - Wirtualna Spedycja - King Of The Road - McTrans PL - Euro Speed - Lider Logistic - Osamskie Alkohole - Czarne-Orły Dla kierowcy Mega Mocnego od naszej firmy Darkom Polska. Składamy jeszcze raz Najlepsze Życzenia Urodzinowe For the driver Mega Strong from our company Darkom Poland. We would like to wish you once again a very Happy Birthday.

Information


Tag: DARKOM POLSKA
Language: Polish
Created: 03 Dec 2019 17:07 UTC
Supported Games
Euro Truck Simulator 2
American Truck Simulator
Owner: pawel1989
Members: 32
Recruitment: Open