DARKOM transport & spedycja


Przede wszystkim dobra zabawa :)

13/03/2022 Konwoje : ,, JAnek Community " , ,, II Etap budowy TruckersMP " and ,, 30th Birthday of the driver BubekPl ".

By BubekPl   |   16 Mar 19:39 UTC | Updated on 16 Mar 19:40 UTC

13/03/2022 Konwój ,, JAnek Community "

[PL]

W składzie dwu osobowym. Pojechaliśmy w konwoju ,, JAnek Community " Konwój rozpoczął się w Marsylii, a skończył się w La Rochelle.

Dziękujemy za zaproszenie :)

[ENG]

In the composition of two people. We went in the convoy "JAnek Community" The convoy started in Marseille and ended in La Rochelle.

Thank you for the invitation :)

13/03/2022 ,, II Etap budowy TruckersMP " and ,, 30th Birthday of the driver BubekPl ".

[PL]

Tego dnia jechaliśmy wspólnie wieczorem we wspólnym gronie II Etap budowy Truckers MP oraz 30 Urodziny kierowcy BubekPl :) Konwój rozpoczęliśmy w Sztokholmie, a zakończyliśmy pod Wrocławiem na budowie siedziby TruckersMP :) Kierowcy BubekPl Życzymy Wszystkiego Najlepszego z okazji 30 Urodzin 😉

[ENG]

On that day we drove together in the evening the 2nd Stage of Truckers MP construction and the 30th Birthday of BubekPl driver :) We started the convoy in Stockholm and finished it near Wrocław, at the construction site of the TruckersMP headquarters :) We'd like to wish the BubekPl driver all the best on his 30th birthday 😉 .

Information


Tag: DARKOM POLSKA
Language: Polish
Created: 03 Dec 2019 17:07 UTC
Supported Games
Euro Truck Simulator 2
American Truck Simulator
Owner: pawel1989
Members: 15
Recruitment: Open