Regels op de Discord server


Last update: 29 Oct 2022 10:32 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/445TruckersMP Discord

1. Algemene regels

 • 1.01. Regels die op [https://truckersmp.com/rules] staan gelden ook voor op Discord. (§1 - Algemene regels, §5 - Disclaimer & Informatie)
 • 1.02. Als er tussen de officiële TruckersMP regels en de Discord regels overlap bestaat, dan krijgen de Discord regels voorrang.
 • 1.03. De Terms of Service en Community Guidelines van Discord zullen strikt gehandhaafd worden.
 • 1.04. Uitzonderingen van de regels kunnen bepaald worden door de Community Moderation Management.

2. Gebruik van kanalen

 • 2.01. Tekst- en spraakkanalen mogen enkel voor hun genoemde doel gebruikt worden.
 • 2.02. Engels is de enige taal die gesproken mag worden buiten de taal-specifieke tekstkanalen.
 • 2.03. Bot commands mag enkel in het #bot-commands kanaal gebruikt worden.
 • 2.04. Spoilers mogen enkel gebruikt worden voor recente/aankomende shows, films, games, etc.
 • 2.05. Het #discord-suggestions kanaal is enkel bedoeld voor suggesties die direct te maken hebben met deze Discord. Alle andere suggesties moeten op het forum geplaatst worden. Indien je een suggestie doet om een emoticon toe te voegen aan de server, dan moet je daarvan een afbeelding van hoge kwaliteit aanleveren.
 • 2.06. Gepinde kanaalberichten en beschrijvingen kunnen dienen, indien toepasbaar, als kanaalregels.

Volstrekt verboden:

 • 2.10. Het spammen en 'overstromen' van een kanaal (berichten, emojis, reacties, afbeeldingen, GIFs), evenals het zogenoemde 'kanaalhoppen' is niet toegestaan. Dit geldt ook voor het gebruik van bots. Als je het berichtenlimiet hebt bereikt, dan wordt dat beschouwd als spammen.
 • 2.11. Het herhalen van dezelfde bot command die iemand anders net heeft uitgevoerd.
 • 2.12. Het onnodig, overmatig en ghost taggen van gebruikers en staff, evenals het taggen zonder er een bericht bij te voegen.
 • 2.13. Discussies die leiden tot onrust, waaronder het voeren van discussies over politieke zaken.
 • 2.14. Het delen van persoonlijk identificeerbare informatie (bijvoorbeeld naam, adres, e-mail, telefoonnummer, etc.) van jezelf of andere gebruikers.
 • 2.15. Het gebruik van Ascii Art of iets dat er op lijkt is niet toegestaan, met uitzondering van de /shrug en /tableflip commands.
 • 2.16. Bij anderen bedelen om dingen voor je te kopen.
 • 2.17. Afbeeldingen, video's en andere suggesties die roekeloos rijgedrag aanmoedigen zijn strikt verboden. Dit houdt in, maar is niet gelimiteerd tot: het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden op een publieke weg, tonen van illegale/onveilige/ongeschikte voertuigen en/of modificaties. Dashcam beelden zijn uitzonderingen, zo lang je zelf geen gevaar veroorzaakte.

3. Microfoon en geluid

 • 3.01. Muziek mag enkel in het muziek spraakkanaal afgespeeld worden.
 • 3.02. Spotify uitnodigingen mogen enkel gedeeld worden in het #music kanaal.

Volstrekt verboden:

 • 3.10. Het afspelen van muziek buiten het muziek spraakkanaal, het gebruik van stemvervormers en soundboards.
 • 3.11. Het afspelen of toevoegen van muziek dat vulgair taalgebruik bevat of abnormaal lang duurt (>10 minuten).

4. Adverteren

 • 4.01. Adverteren is niet toegestaan, met uitzondering van:

  • Virtual Trucking Companies (VTC's) in het #vtc-advertisement kanaal (één keer per week)
  • Streams in het #stream-advertisement kanaal (één keer per stream)
  • Presentatoren in het #radio-advertisement kanaal (één keer per sessie, geen voor- of na aankondigingen, enkel aankondigen wanneer je live bent)
  • Evenementen in het #event-advertisement kanaal (maximaal drie keer per evenement, maar niet meer dan tweemaal binnen 7 dagen)
 • 4.02. Om toegang te krijgen tot de kanalen voor VTC advertenties en VTC leiders moet je een aanvraag indienen in het #vtc-leader-requests kanaal (hiervoor moet je over de VTC rol beschikken; deze kun je claimen in #roles). Houd er rekening mee dat je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • VTC's - moeten gevalideerd zijn. Om meer over validatie te weten te komen kun je dit Knowledge Base artikel raadplegen: https://truckersmp.com/kb/420.

Volstrekt verboden:

 • 4.10. Reclame maken voor andere Discord guilds. Dit omvat het direct reclame maken in kanalen of via uitnodigingen, verkorte URL's of het toevoegen van dergelijke zaken op media.
 • 4.11. Iedere vorm van dienstverlening (gratis of betaald), onder meer het adverteren via het gebruik van je gebruikers- of bijnaam of media in kanalen die daar niet voor bedoeld zijn.
 • 4.12. Ongevraagd uitnodigingen en/of advertenties naar anderen via directe berichten versturen.

5. Gebruikersnamen en bijnamen

 • 5.01. Gebruikersnamen mogen enkel alfanumerieke karakters bevatten. Emojis mogen gebruikt worden in je naam, mits deze gecombineerd worden met enkele alfanumerieke karakters.
 • 5.02. Avatars moeten geschikt zijn voor alle leeftijden en voor op het werk. Ze mogen dus niet ongepast zijn of sexuele of bloederige inhoud bevatten. Hoewel we niet iedere uitzondering kunnen dekken in deze regel, zal het toegepast worden in de context van hoe de avatar gebruikt wordt.

6. Ongepaste inhoud

 • 6.01. Het posten van ongepaste inhoud. Dit omvat, maar beperkt zich niet tot, het delen of posten van epilepsie uitlokkende, expliciete, ongepaste of pornografische inhoud en het distribueren van media van dit karakter. Dit omvat ook emoticons die seksueel getint zijn.
 • 6.02. Het delen van links of bestanden die virussen, malware, illegale software, etc. bevatten die als illegaal beschouwd worden volgens internationale wetgeving is niet toegestaan.
 • 6.03. Het gebruik van IP trackers of andere kwaadaardige verzameltools is verboden.
 • 6.04. Het bespreken of voorstellen van bovenstaande zaken is niet toegestaan.
 • 6.05. Afbeeldingen en videos zijn met mate toegestaan, tenzij deze (a) een religieus of politiek debat uitlokken, (b) anderen provoceren, (c) gerelateerd zijn tot de dood of (d) ongepast zijn voor het publieke gebruik of werkplaats. Memes moeten gepost worden in het #pictures kanaal, met de uitzondering van autogerelateerde memes in #car-talk.

7. ModMail

 • 7.01. Alle deze regels zijn ook van toepassing op alle berichten die naar de ModMail bot worden verstuurd.
 • 7.02. We behouden het recht om je toegang uit te schakelen voor de ModMail bot indien we dit op enig moment het nodig achten.

8. Sollicitaties, bans en in-game gebeurtenissen

 • 8.01. Het bespreken van straffen, reports, tickets, appeals, sollicitaties en klachten over stafleden is niet toegestaan.
 • 8.02. Game Moderators verzoeken om bepaalde gebieden in het spel te modereren is niet toegestaan. Gebruik daarvoor het in-game of het web report systeem.

9. Discord strafsysteem

 • 9.01. Straffen werken als volgt: • mondelinge waarschuwing • 3x gelogde waarschuwingen • 7 dagen mute • 14 dagen verbanning • opeenvolgende verbanningen zijn 90 dagen.
 • 9.02. Straffen zijn gelogd tegen het account van de gebruiker, zou je wisselen naar een ander Discord account zullen je vorige straffen nog van toepassing zijn. Straffen vervallen niet.
 • 9.03. Indien het nodig is, dan kan er afgeweken worden van de standaard volgorde van het strafsysteem.
 • 9.04. Je kunt in beroep gaan tegen een straf die je ontving via het feedback systeem door de "Community Moderation Managment" categorie te selecteren wanneer je een ticket maakt.

Tags

Author