TruckersMP Discord Regels


Last update: 14 Apr 19:14 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/445TruckersMP Discord

1. Algemene regels

 • 1.01. Regels die op https://truckersmp.com/rules staan gelden ook voor op Discord (§1 - Algemene regels, §5 - Disclaimer & Informatie).
 • 1.02. Als er tussen de officiële TruckersMP regels en de Discord regels overlap bestaat, dan krijgen de Discord regels voorrang.
 • 1.03. De Terms of Service en Community Guidelines van Discord zullen strikt gehandhaaft worden.
 • 1.04. Uitzonderingen van de regels kunnen bepaald worden door Upper Staff.

2. Gebruik van kanalen

 • 2.01. Tekst- en spraakkanalen mogen enkel voor hun genoemde doel gebruikt worden.
 • 2.02. Engels is de enige taal die gesproken mag worden buiten de taal-specifieke tekstkanalen.
 • 2.03. Bot commands mag enkel in het #bot-commands kanaal gebruikt worden.
 • 2.04. Spoilers mogen enkel gebruikt worden voor recente/opkomende shows, films, games, etc.
 • 2.05. Het #discord-suggestions kanaal is enkel bedoeld voor suggesties die direct te maken hebben met deze Discord. Alle andere suggesties moeten op het forum geplaatst worden. Indien je een suggestie doet om een emoticon toe te voegen aan de server, dan moet je daarvan een afbeelding van hoge kwaliteit aanleveren.

Volstrekt verboden:

 • 2.10. Het spammen en 'overstromen' van een kanaal, evenals het zogenoemde 'kanaalhoppen' is niet toegestaan. Dit geldt ook voor het gebruik van bots. Als je het berichtenlimiet hebt bereikt, dan wordt dat beschouwd als spammen.
 • 2.11. Het herhalen van dezelfde bot command die iemand anders net heeft uitgevoerd.
 • 2.12. Het onnodig, overmatig en ghost taggen van gebruikers en staff, evenals het taggen zonder er een bericht bij te voegen.
 • 2.13. Discussies die leiden tot onrust, waaronder het voeren van discussies over politieke zaken.
 • 2.14. Het delen van persoonlijk identificeerbare informatie (bijvoorbeeld naam, adres, e-mail, telefoonnummer, etc.) van jezelf of andere gebruikers.
 • 2.15. Het gebruik van Ascii Art of iets dat er op lijkt is niet toegestaan, met uitzondering van de /shrug en /tableflip commands.
 • 2.16. Bij anderen bedelen om dingen voor je te kopen.

Kanaalspecifieke regels:

 • 2.20. #car-talk - Afbeeldingen, video's en andere zaken van roekeloos rijgedrag is volstrekt verboden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden op een openbare weg, met een buitensporige snelheid op een openbare weg rijden, het laten zien van illegale/onveilige/ongeschikte voertuigen en/of modificaties. Dashcam beelden zijn een uitzondering, zolang je geen gevaren voor jezelf of anderen veroorzaakt.

3. Microfoon en geluid

 • 3.01. Muziek mag enkel in het muziek spraakkanaal afgespeeld worden.
 • 3.02. Spotify uitnodigingen mogen enkel gedeeld worden in het #music kanaal.

Volstrekt verboden:

 • 3.10. Het afspelen van muziek buiten het muziek spraakkanaal, het gebruik van stemvervormers en soundboards.
 • 3.11. Het afspelen of toevoegen van muziek dat vulgair taalgebruik bevat of abnormaal lang duurt (>10 minuten).

4. Adverteren

 • 4.01. Adverteren is niet toegestaan, met uitzondering van:
  • Virtual Trucking Companies (VTC's) in het #vtc-advertisement kanaal (één keer per week)
  • Streams in het #stream-advertisement kanaal (één keer per stream)
  • Presentators in het #radio-advertisement kanaal (één keer per sessie, geen voor- of na aankondigingen, enkel aankondigen wanneer je live bent)
  • Evenementen in het #event-advertisement kanaal (maximaal drie keer per evenement, maar niet meer dan tweemaal binnen 7 dagen)
 • 4.02. Om toegang te krijgen tot de kanalen voor VTC advertenties en VTC leiders moet je een aanvraag indienen in het #vtc-leader-requests kanaal (hiervoor moet je over de VTC rol beschikken; deze kun je claimen in #roles). Houd er rekening mee dat je voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • VTC's - moeten gevalideerd zijn. Om meer over validatie te weten te komen kun je dit Knowledge Base artikel raadplegen: https://truckersmp.com/kb/420.

Deze vereisten moeten behouden blijven, anders kun je de rol mogelijk verliezen zonder dat je daar bericht van ontvangt.

Volstrekt verboden:

 • 4.10. Reclame maken voor andere Discord guilds. Dit omvat het direct reclame maken in kanalen of via uitnodigingen, verkleinde URL's of het toevoegen van dergelijke zaken op media.
 • 4.11. Iedere vorm van dienstverlening (gratis of betaald), onder meer het adverteren via het gebruik van je gebruikers- of bijnaam of media in kanalen die daar niet voor bedoeld zijn.
 • 4.12. Ongevraagd uitnodigingen en/of advertenties naar anderen via directe berichten versturen.

5. Gebruikersnamen en bijnamen

 • 5.01. Gebruikersnamen mogen enkel alfanumerieke karakters bevatten. Emojis mogen gebruikt worden in je naam, mits deze gecombineerd worden met enkele alfanumerieke karakers.
 • 5.02. Avatars moeten geschikt zijn voor alle leeftijden en voor op het werk. Ze mogen dus niet ongepast zijn of sexuele of bloederige inhoud bevatten. Hoewel we niet iedere uitzondering kunnen dekken in deze regel, zal het toegepast worden in de context van hoe de avatar gebruikt wordt.

6. Ongepaste inhoud

 • 6.01. Het posten van ongepaste inhoud. Dit omvat (maar beperkt zich niet tot) het delen of posten van epilepsie uitlokkende, expliciete, ongepaste of pornografische inhoud en het distribueren van media van dit karakter. Dit omvat ook emoticons die seksueel getint zijn.
 • 6.02. Het delen van links of bestanden die virussen, malware, illegale software, torrents, etc. bevatten die als illegaal beschouwd worden volgens internationale wetgeving is niet toegestaan.
 • 6.03. Het gebruik van IP trackers of andere kwaadaardige verzameltools is ten strengste verboden.
 • 6.04. Het bespreken of voorstellen van bovenstaande zaken is niet toegestaan.
 • 6.05. Het gebruik van memes is toegestaan, tenzij deze (a) een religieus of politiek debat ontketenen, (b) anderen uitdaagt, (c) betrekking hebben tot de dood, (d) ongepast zijn voor publiekelijk gebruik. Ze mogen enkel geplaatst worden in het #pictures kanaal. Alle memes die betrekking hebben op auto's mogen enkel geplaats worden in het #car-talk kanaal.

7. ModMail

 • 7.01. Alle Discord regels zijn ook van toepassing op alle berichten die naar de ModMail bot verstuurd worden.
 • 7.02. Als staff het nodig acht om jou de toegang tot de ModMail te ontzeggen, dan hebben zij het recht om dat op ieder moment te doen.

8. Sollicitatie's, bans en in-game gebeurtenissen

 • 8.01. Het bespreken van straffen, reports, tickets, appeals, sollicitaties en klachten over stafleden is niet toegestaan.
 • 8.02. Game Moderators verzoeken om bepaalde gebieden in het spel te modereren is niet toegestaan. Gebruik daarvoor het in-game of het web report systeem.

9. Discord strafsysteem

 • 9.01. Straffen op Discord werken als volgt:
  • mondelinge waarschuwing;
  • 3 waarschuwingen die opgeslagen worden in de logs;
  • 7 dagen geblokkeerd
  • 7 dagen ban;
  • permanente ban.
 • 9.02. Straffen, ook waarschuwingen, vervallen nooit en worden opgeslagen in de logs. Indien je van account wisselt, dan zijn de straffen die je op het vorige account hebt ontvangen nog steeds van toepassing.
 • 9.03. Indien het nodig is, dan kan er afgeweken worden van de standaardvolgorde van het strafsysteem in 9.01.
 • 9.04. Je kunt in beroep gaan tegen een straf via het feedback systeem. Contacteer daarvoor het "Community Moderation Management".

Tags

Author