قابلیت هوش مصنوعی جدید بازی کجاست؟


Last update: 09 Sep 2020 16:09 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1066ابتدا، ما می خواهیم از شما بابت کمبود مکاتبات در مورد حالت جدید تیزد در بازی که در ژوئن 2018 عرضه گردید عذرخواهی کنیم. با این پست، ما می خواهیم بگوییم که این ویژگی حذف نگردیده است. ما همچنان در حال برنامه ریزی برای عرضه این قابلیت هستیم، اگرچه هیچگونه زمان بندی برای عرضه آن در نظر گرفته نشده است

پروژه های دیگری برای هم وبسایت و هم بازی، قابلیت های داخلی و عمومی، دارای اولویت بالاتری از این قابلیت دارند. در این لحظه که من در حال صحبت هستم، برنامه نویسان ما در حال کار کردن برای عرضه یک قابلیت درونی هستند که می تواند تاثیر مثبتی بر میزان بررسی گزارشات داشته باشد

ما نظرات بسیار زیادی از شما دوستان دریافت کردیم، بیشتر آنها در یوتیوب، و در رابطه با گرفتن به روزرسانی و اطلاعاتی در رابطه با این قابلیت بوده است. از آنجایی که ما تنها 1 برنامه نویس داریم که بر روی کلاینت کار می کنید؛ این کار ساده ای نیست که همچین قابلیت بزرگی را در این زمان کوتاه عرضه کرد
https://www.youtube.com/watch?v=ck1lJCHYJeE

Tags

Author

Shayrin's avatar

Shayrin

If you have any concerns and questions, don't hesitate and contact me via TruckersMP Forum or TruckersMP Discord.