Pravidla Twitch chatu


Last update: 07 Feb 2021 16:05 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1223TwitchPravidlaKB

Pravidla stream chatu

  • Spamování není povoleno. Toto se vztahuje, ale není omezeno na opakované odesílání stejné zprávy, symbolů, přehnané užívání emotů, psaní velkými písmeny či odkazy.
  • Neuctivost, nadávání, nevhodná mluva, rasismus a diskriminace není povolena.
  • Diskuze o trestech, nahlášeních, ticketech, odvoláních, přihlášek či stížnostech na staff je zakázána.
  • Giveawaye, průzkumy a externí kvízy nejsou povoleny.
  • Používání ASCII art a příkazu /me je zakázáno
  • V chatu je povolena pouze angličtina.
  • Všechna pravidla TruckersMP se vztahují i na chat, pokud to je možné.

Tags

Author