Regler for Twitch chatten


Last update: 07 Aug 2021 14:50 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1381TwitchKBRules

Stream chat regler

  • Spamming er ikke tillatt, inkludert men ikke begrenset til å gjenta samme melding, symboler, overdrevne emotes, caps og linker.
  • Banning, fornærmelse, upassende språk, rasisme og diskriminering er ikke tillatt.
  • Det er forbudt å diskutere straffer, rapporter, tickets, appeals, søknader og klager på staff teamet.
  • Giveaways, undersøkelser og eksterne spørrekonkurranser er ikke tillatt.
  • ASCII art og bruk av /me kommandoen er ikke tillatt.
  • Engelsk er det eneste språket som kan brukes i chatten.
  • Alle andre TruckersMP regler gjelder her hvis det er aktuelt.