Как да направим нашата VTC страница да изглежда по-добре


Last update: 14 Oct 2019 11:23 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/469Основен стайлинг

Italic

*Някакъв текст* Някакъв текст

Bold
**Някакъв текст** Някакъв текст


Заглавия

# Заглавие 1

## Заглавие 2

### Заглавие 3

Заглавие 1

Заглавие 2

Заглавие 3


Списъци

Непореден списък

* Предмет 1 * Предмет 2 * Предмет 3

  • Предмет 1
  • Предмет 2
  • Предмет 3

Подреден списък

1. Предмет 1

2. Предмет 2

3. Предмет 3

  1. Предмет 1
  2. Предмет 2
  3. Предмет 3

Линкове

[Текст на връзката](https://truckersmp.com) Текст на връзката


Снимки

![Описание на снимка](https://commonmark.org/help/images/favicon.png) Описание на снимка


Хоризонтална линия

---


Пример

![Truckersmp](https://imgur.com/pV4hvDh.png)
---
* Ако имате нужда от помощ при технически проблеми, моля, свържете се с нашата поддръжка: [https://truckersmp.com/support (https://truckersmp.com/support) * Ако искате да докладвате играч, моля, изпратете тикет тук [https://truckersmp.com/reports(https://truckersmp.com/reports) * Ако искате да докладвате персонала, моля, изпратете тикет за обратна връзка на човешките ресурси/Human Resources тук: [https://truckersmp.com/feedback](https://truckersmp.com/feedback) * Ако се нуждаете от помощ за неща, свързани с форума или дискорда, моля, изпратете тикет за обратна връзка тук: [https://truckersmp.com/feedback](https://truckersmp.com/feedback)

---

Truckersmp

  • Ако имате нужда от помощ при технически проблеми, моля, свържете се с нашата поддръжка: https://truckersmp.com/support

  • Ако искате да подадете сигнал за играч, моля, изпратете отчет тук: https://truckersmp.com/reports

  • Ако искате да подадете сигнал за персонала, моля, изпратете билет за обратна връзка на човешките ресурси тук: https://truckersmp.com/feedback

  • Ако се нуждаете от помощ за неща, свързани с форум или раздори, моля, изпратете билет за обратна връзка тук: https://truckersmp.com/feedback