დიზაინის გიდი, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენი ვსკ გვერდის გალამაზებაში


Last update: 13 Aug 2019 17:41 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/500ძირითადი სტილი

დახრილი

*ტექსტი*

ტექსტი

მუქი

**ტექსტი**

ტექსტი


სათაური

# სათაური 1

## სათაური 2

### სათაური 3

სათაური 1

სათაური 2

სათაური 3


სიები

დაულაგებელი სია

* პუნქტი 1

* პუნქტი 2

* პუნქტი 3

  • პუნქტი 1
  • პუნქტი 2
  • პუნქტი 3

დალაგებული სია:

1. პუნქტი 1

2. პუნქტი2

3. პუნქტი 3

  1. პუნქტი 1
  2. პუნქტი 2
  3. პუნქტი 3

ლინკები

[ლინკის ტექსტი](https://truckersmp.com)ლინკის ტექსტი


სურათები

![სურათის აღწერა](https://commonmark.org/help/images/favicon.png)სურათის აღწერა


ჰორიზონტალური ხაზი

---


მაგალითი

![Truckersmp](https://imgur.com/pV4hvDh.png)

* თუ თქვენ ტექნიკურ პრობლემასთან დაკავშირებით გჭირდებათ დახმარება, დაუკავშირდით ჩვენს მხარდაჭერის გუნდს:[https://truckersmp.com/support](https://truckersmp.com/support)

* თუ თქვენ გსურთ დაარეპორტოთ მოთამაშე, თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ეს აქ:[https://truckersmp.com/reports](https://truckersmp.com/reports)

* თუ თქვენ გსურთ დაარეპორტოთ Staff-ის წევრი, მიმართეთ Human Resource-ს ფიდბეკის სისტემის საშუალებით:[https://truckersmp.com/feedback](https://truckersmp.com/feedback)

* თუ თქვენ გჭირდებათ დახმარება ფორუმთან ან Discord-თან დაკავშირებით, მოგვმართეთ ფიდბეკ სისტემის საშუალებით:[https://truckersmp.com/feedback](https://truckersmp.com/feedback)


Truckersmp

  • თუ თქვენ ტექნიკურ პრობლემასთან დაკავშირებით გჭირდებათ დახმარება, დაუკავშირდით ჩვენს მხარდაჭერის გუნდს:https://truckersmp.com/support

  • თუ თქვენ გსურთ დაარეპორტოთ მოთამაშე, თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ეს აქ:https://truckersmp.com/reports

  • თუ თქვენ გსურთ დაარეპორტოთ Staff-ის წევრი, მიმართეთ Human Resource-ს ფიდბეკის სისტემის საშუალებით:https://truckersmp.com/feedback

  • თუ თქვენ გჭირდებათ დახმარება ფორუმთან ან Discord-თან დაკავშირებით, მოგვმართეთ ფიდბეკ სისტემის საშუალებით:https://truckersmp.com/feedback