فعال کردن حساب کاربری


Last update: 30 May 2020 21:53 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/970زمانی که در وبسایت ثبت نام می کنید؛ یک ایمیل تایید به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد. در صورتی که بر روی

"Activate my account"

کلیک کنید، حساب کاربری شما فعال خواهد شد. در صورتی که ایمیلی دریافت نکردید و یا اینکه فراموش کردید تا در گذشته حساب کاربری خودتان را فعال کنید؛ شما می توانید مجدداً این ایمیل را ارسال کنید

راهنمای مرحله به مرحله

  1. به حساب کاربری خود وارد شوید
  2. اکانت ستینگ (تنظیمات حساب کاربری) خود را باز کنید
  3. بر روی دکمه زیر کلیک کنید

"Resend Activation Email"

  1. صندوق ورودی ایمیل خود را چک کنید، ممکن است که همچنین نیاز به بررسی پوشه جانک ایمیل خود نیز داشته باشید
  2. با کلیک بر روی گزینه زیر، ایمیل خود را تایید کنید

"Activate my account"

حساب کاربری شما فعال شده است

Tags

Author

Shayrin's avatar

Shayrin

If you have any concerns and questions, don't hesitate and contact me via TruckersMP Forum or TruckersMP Discord.