რატომ არ ჩნდება ქარავანი ტვირთების მაღაზიაში?


Last update: 17 Jun 2019 17:42 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/279TruckersMP-ში სტანდარტული ქარავნის სამუშაოების ნახვისათვის საჭიროა სწრაფი მიტანის და მსხრევადი ტვირთების უნარების ქონა.

ზემოთ ნახსენები უნარების არ ქონის შემთხვევაში ტვირთების მაღაზიაში ავტომობილებისთვის განკუთვნილ ქარავანს ვერ ნახავთ.