چرا بار کاروان در قسمت حمل و نقل (فریت مارکت) نمایش داده نمیشود؟

Last update: 13 Mar 19:56 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/842برای دریافت بار کاروان در تراکرز ام پی شما می بایستی حداقل یک مهادرت در قسمت های زیر داشته باشید. این مهارت ها شامل دریافت یک مهارت در هر کدام از مهارت های زیر باشد
Just-In-Time-Deliveries, Fragile Cargo

در صورتی که شما مهارت لازم در مهارت های ذکر شده در بالا را نداشته باشید؛ شما قادر به مشاهده بار کاروان در فریت مارکت بازی نخواهید بود

Author

Shayrin

If you have any concerns and questions, don't hesitate and contact me via TMP Forum, TMP Discord or my Discord server on the below URL.
https://discord.gg/m5JbwQn


T, GM