ЗАЩО КАРАВАНАТА НЕ се появява в свободния пазар?


Last update: 18 Dec 2019 17:07 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/721Поне за стандартната каравана в TruckersMP трябва да имате поне един пункт за умения за доставки само в срок и нестабилни товари, за да получите ремаркета за каравани.

Ако липсват тези точки за умения във вашия профил, просто няма да видите каравани на пазара за товарни превози.