Barvy trestů v historii


Last update: 13 Sep 2022 19:52 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/400Žlutá barva banu

Žlutá barva

Žlutě označené bany byly uvaleny déle než před rokem a prakticky ztratily svůj efekt. 4. a 5. bany nejsou brány v potaz.

Zelená barvy banu

Zelená barva

Zelená barva označuje bany, od kterých neuplynul 1 rok nebo jsou stále aktivní. Následující úryvek z pravidel stále platí: Pokud ve své historii máte alespoň 2 aktivní prodloužené bany, člen staffu prodlouží Váš další ban na devadesátidenní nezáležíc na tom, kolik banů jste během posledního roku obdrželi. Bany, které jsou prodlouženy kvůli tomu, že se jedná o Váš čtvrtý, či pátý ban, nemohou být odstraněny. Jsou striktně na třicet a devadesát dní.