This article is outdated!

This article has not been updated to its original version! For the most recent information, forward yourself to the original article: Punishment history colours

Kolory w historii kar


Last update: 01 Jul 2020 19:49 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/507Żółty kolor bana

Yellow ban

Zakreślone na żółto bany wypełniły 1 rok i częściowo utraciły swój okres aktywności. Czwarty i piąty ban nie jest brany pod uwagę.

Nadal obowiązują następujące zasady:https://truckersmp.com/rules Jeśli masz co najmniej dwa bany w historii o tej samej długości w historii banów, moderatorzy gry mogą przedłużyć twój ban do następnej długości bana na podstawie historii banów, niezależnie od liczby zakazów, które miałeś w ostatnim roku. Na przykład, jeśli miałeś już dwa 1-miesięczne bany, twój następny ban może zostać przedłużony do 3 miesięcy. Jeśli masz dwa 3-miesięczne bany, twój ban może zostać przedłużony do permanentnego. Pamiętaj, że bany, które są przedłużone z powodu twojego czwartego, piątego lub szóstego bana, nie można usunąć, są one ściśle 1 miesięczne, 3 miesięczne lub stałe.

Zielony kolor bana

Green colour

Zakreślone na zielono bany są dalej aktywne (mają mniej niż 1 rok) Nadal obowiązują następujące zasady:https://truckersmp.com/rules

  • Jeśli masz w historii co najmniej dwa aktywne bany w historii, moderatorzy gier przedłużą twój kolejny ban na stały, niezależnie od liczby zakazów, które miałeś w ostatnim roku. Bany przedłużone ze względu na to, że jest to twój 4. lub 5. zakaz, nie mogą zostać usunięte, są one ściśle jednomiesięczne i stałe.*