(KB=3) 禁令上诉

Reports & Bans

您的禁令处理不当? 阅读此处以了解您应该做什么。 ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎(KB=) 如何申请解封账号

Reports & Bans

如何申请解封账号 - 你被封号了吗?看看下一步该怎么做。 注意:如果您无法创建禁令申诉,这意味着您没有被封禁,如下面的截图所示。


Website Reporting Guidelines & FAQ

Reports & Bans

Guidelines set by the Game Management to ensure proper quality of reports.

  • By: Anriandor
  • /
  • Last update: 05 Jun 08:57 UTC

(KB=3) Skundžiamas dėl užblokavimo

Reports & Bans

Jūsų užblokavimas buvo netinkamai išnagrinėtas? Perskaitykite čia norėdami sužinoti, ką turėtumėte daryti.


(KB=128) Palankių istorijos spalvos

Account

Užblokavimu turi specifines spalvas šalia jų. Perskaitykite šią tema, kad pamatytumėte, kuri spalva reiškia ką.


(KB=10) Svetainių report'ų teikimo gildijos

Reports & Bans

"Game Management" užtikrins tinkamą report'ų kokybę.


(KB=1) Kaip naudotis apeliacijų užblokavimo sistema

Reports & Bans

Ar buvote užblokuotas? Patikrinkite, ką daryti toliau!


(KB=128) 이용정지 기록 색상

Account

이용정지는 옆에 특정 색상이 있습니다. 어떤 색이 무엇을 의미하는지 보려면 안내서를 읽으십시오.


(KB=3) 게임 이용정지에 대한 불만

Reports & Bans

귀하의 정지가 부적절하게 처리되었습니까? 해야 할 일을 알아보려면 여기를 읽으십시오.


(KB=10) 웹사이트 신고 가이드 라인

Reports & Bans

적절한 신고서 품질을 보장하기 위해 게임 관리에서 설정 한 가이드 라인.