Oбщи launcher грешки


Last update: 09 May 2020 08:23 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/936В това ръководство ще намерите общо решение на някои съобщения за грешки, които се показват при отваряне на лаунчера на TruckersMP.

System.Runtime.Interop.Services.COMException 0x80072EE4

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да коригирате това съобщение за грешка

 • Уверете се, че имате най-новата .Net Framework
 • Почистете темп файловете си с CCleaner
 • Проверете пътя на temp файловете и се уверете, че е разположен на
 • C:\Users\name\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache
 • Ако нямате папка „INetCache", направете нова папка и я наречете „temp“, след което отворете Windows temp settings и new path.

System.InvalidOperationException "This implementation is not part of the Windows Plaform FIPS validated crypographic algorithms"

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да коригирате това съобщение за грешка

 • Натиснете клавиша Windows и R (Win+r) на вашата клавиатура
 • Въведете "regedit" и натиснете enter (без кавичките)
 • Навигирайте до "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\FipsAlgorithmPolicy"
 • Кликнете върху "File"
 • Кликнете върху „Export“
 • Запишете файла на сигурно място (напр. На вашия работен плот) като резервно копие
 • След като сте запазени, щракнете двукратно върху "Enabled"
 • Задайте „Value data“ на „0“ (без кавичките)
 • Натиснете OK
 • Затворете редактора на системния регистър и рестартирайте

System.UnauthorizedAccessException: Access to the path 'C:\ProgramData\TruckersMP\core_atsmp.dll' is denied. (заменете с ets2mp).

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да коригирате това съобщение за грешка

 • Натиснете клавиша на Windows + R (Win+R) на вашата клавиатура
 • Въведете "%programdata%" и натиснете Enter (без кавичките)
 • Намерете папката "TruckersMP" и изтрийте тази папка.
 • Придвижете се до C:\Program Files\ и изтрийте папката, наречена „TruckersMP Launcher“
 • Отидете на нашия уебсайт и изтеглете отново и инсталирайте Launcher с администраторски привилегии https://truckersmp.com/download/
 • Отворете Launcher с администраторски права и кликнете върху "Install Available Updates"

В случай, че стъпките по-горе не отстранят проблема ви, разгледайте този уебсайт или се свържете с нашия Support Team тук.