Overføring av Eierskap


Last update: 12 Feb 2022 17:13 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1473Hver VTC leder har muligheten til å overføre eierskapet av sin VTC til et annet medlem.

Overføring av Eierskap

1. Meny Knappen

Åpne "Edit VTC" siden ved å bruke menyen til venstre på VTC siden

VTCMenu

2. Overføring av Eierskap

Sørg for å velge et medlem fra rullegardinboksen. Kryss av for at du godtar at du ikke vil kunne tilbakestille denne handlingen. Klikk deretter "Transfer Ownership"

TransferMenu

3. Eierskap Overført

Eierskapet til din VTC er nå overført til medlemmet du valgte. Du fikk rollen som de hadde i overføringsøyeblikket.

Viktig informasjon

  • Du kan ikke tilbakestille denne overføringen
  • Du vil få rollen som brukeren du valgte hadde før
  • TruckersMP er ikke ansvarlig for endringer i eierskap