предаване на собственост


Last update: 12 Nov 2020 01:43 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/930Всеки VTC лидер има възможност да прехвърли компанията си на друг член.

Прехвърляне на собствеността

1. Menu Button

Отворете страницата „Edit VTC“, използвайки менюто отляво на страницата на VTC

2. Прехвърляне на собствеността

Уверете се, че изберете член от падащото поле. Поставете отметка в квадратчето, което приемате, че няма да можете да върнете това действие. След това кликнете върху „Transfer Ownership"

3. Прехвърлена собственост

Собствеността на вашия VTC вече е прехвърлена на избрания от вас член. Получихте ролята, която те имаха в момента на трансфера.

Важни бележки

  • Не можете да върнете този трансфер
  • Ще имате ролята на избрания от вас потребител
  • TruckersMP не носи отговорност за промени в собствеността