انتقال مالکیت


Last update: 12 Nov 2020 01:43 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/932هر صاحب شرکت حمل و نقل مجازی این قابلیت را در اختیار دارد تا مالکیت شرکت حمل و نقل مجازی خود را به اعضای دیگری انتقال دهد

انتقال مالکیت

1. دکمه منو

قسمت "ویرایش شرکت حمل و نقل مجازی" را با استفاده از منو موجود در بالا سمت چپ صفحه شرکت حمل و نقل مجازی خود باز کنید
"Edit VTC"

2. انتقال مالکیت

اطمینان حاصل کنید که عضوی را از باکسی که به پایین باز می گردد انتخاب کنید. سپس تیک پایین را بزنید که به این معنی است که شما می پذیرید که دیگر قادر به بازگرداندن این عمل نیستید. سپس بر روی دکمه "انتقال مالکیت" کلیک کنید
"Transfer Ownership"

3. مالکیت انتقال یافته است

مالکیت شرکت حمل و نقل مجازی شما به شخصی که انتخاب کردید انتقال داده شد. حال شما رنکی را دریافت کرده اید که آن شخص پیش از انجام این انتقال داشته است

نکات مهم

  • شما نمی توانید این انتقال را برگردانید
  • شما رول بازیکنی را که انتخاب کرده اید را خواهید داشت
  • تراکرزام پی مسئولیتی در قبال هرگونه تغییر مالکیت ندارد

Tags

Author

Shayrin's avatar

Shayrin

If you have any concerns and questions, don't hesitate and contact me via TruckersMP Forum or TruckersMP Discord.