Eigendomsrecht overdragen


Last update: 12 Nov 2020 01:42 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/981Elke VTC eigenaar heeft de mogelijkheid om het eigendomsrecht over te dragen aan een andere gebruiker. In dit artikel lees je hoe.

Eigendomsrecht overdragen

1. Menu knop

Klik op "Edit VTC" in het menu aan de linkerkant op jouw VTC pagina.

VTC menu

2. Eigendomsrecht overdragen

In de dropdown box kun je nu een lid van jouw VTC kiezen waaraan je het eigendomsrecht wilt overdragen. Klik ook op de checkbox aan de onderkant om je keuze te bevestigen. Klik daarna op "Transfer Ownership".

Transfer menu

3. Het eigendomsrecht is nu overgedragen

De gebruiker die je hebt geselecteer in stap 2 is nu de nieuwe eigenaar van de VTC. Jij krijgt de rol die de gebruikers had op het moment van de transfer.

Belangrijke mededeling

  • Je kunt de transfer niet achteraf terugdraaien;
  • Jij krijgt de rol die de gebruiker, die je geselecteerd hebt als nieuwe eigenaar, had ten tijde van de transfer;
  • TruckersMP is niet verantwoordelijk voor eventuele eigendomswijzigingen.