Prevod vlastníctva


Last update: 12 Nov 2020 01:43 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/988Každý majiteľ VTC má možnosť previesť vlastníctvo na iného člena VTC.

Prepísať vlastníctvo

1. Menu tlačidlo

Otvorte stránku „Upraviť VTC“ pomocou ponuky v ľavej časti stránky VTC.

VTCMenu

2. Prepísať vlastníctvo

Z ponuky vyberie člena VTC. Potom začiarknite políčko, s ktorým súhlasíte, že túto akciu nie je možné vrátiť späť. Potom kliknite na "Prevod vlastníctva".

TransferMenu

3. Prepísané vlastníctvo

Vlastníctvo VTC bolo teraz prevedené na vybratého člena. Namiesto toho ste dostali úlohu, ktorú mal nový vlastník predtým.

Dôležité pokyny

  • Toto prepísanie nemôžete vrátiť späť.
  • Dostanete úlohu zvoleného člena.
  • TruckersMP nezodpovedá za zmeny majiteľa.

Tags

Author

^Dominik^'s avatar

^Dominik^

Hello there,
I would like to introduce myself to you, my name is Dominik, and I come from Slovakia.