Steam Error


Last update: 20 Feb 2020 15:18 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/174Steam Error

Táto chyba sa vyskytuje, keď nepoužívate službu Steam ako administrátor a/alebo nemáte povolenia na správne spustenie. Riešením je spustenie programu Steam a nášho spúšťača ako administrátor.

  • Pracovná plocha>Steam>Kliknite pravým tlačidlom myši>Vlastnosti> Kompatibilita>Spustite tento program ako administrátor.
  • Desktop>TruckersMP>Kliknite pravým tlačidlom myši>Vlastnosti>Kompatibilita>Spustiť tento program ako administrátor.

Týmto spôsobom by sa tento problém mal vyriešiť!

Tento problém sa môže vyskytnúť aj vtedy, keď sa pokúšate spustiť TruckersMP, aj keď nie je spustená služba Steam. Ak spustíte ETS 2 MP, uistite sa, že Steam beží na pozadí.

Tags

Author

^Dominik^'s avatar

^Dominik^

Hello there,
I would like to introduce myself to you, my name is Dominik, and I come from Slovakia.