Steam Error


Last update: 24 Feb 2020 16:23 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/826game launch

Може да получите тази грешка, ако не стартирате Steam като администратор и/или ако няма липса на разрешения за правилното му изпълнение. Решение би било да стартирате Steam и нашият launcher като администратор:

  • Desktop> Steam> Кликнете с десния бутон на мишката> Properties> Compatibility> Стартирайте тази програма като администратор
  • Desktop> TruckersMP> Кликнете с десния бутон на мишката> Свойства> Compatibility> Стартирайте тази програма като администратор

По този начин този проблем трябва да бъде разрешен.

Този проблем може да възникне и ако се опитате да стартирате TruckersMP, докато вашият Steam е затворен. Моля, уверете се, че Steam вече работи във фонов режим, преди да стартирате ETS 2 / ATS MP.