خطای 080092013 به هنگام وارد شدن


Last update: 26 Apr 2020 13:05 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/914این ارور به طور معمول بخاطر وجود فایل های دیتا خراب ویندوز می باشد؛ در واقع این یک ارور مرسوم مربوط به تراکرزام پی نمی باشد. با این وجود، چندین راه حل وجود دارد که می تواند این مشکل را حل کند

راه حل

 • قسمت مربوط به تنظیمات تاریخ و ساعت ویندوز خود را باز کنید
  Date and time settings
  برای رسیدن به این قسمت، بر روی ساعت و تاریخ در سمت راست گوشه پایین کلیک راست کنید
  https://i.imgur.com/6qsP0tY.png سپس تاریخ و زمان ویندوز خود را یادداشت کنید
 • حال زمان را به اتمپ های نشان داده شده در زیر تغییر دهید. لطفاً پس از هر بار اتمپ (تغییر ایجاد شده) تراکرزام پی را اجرا کنید. به یاد داشته باشید که تراکرزام پی را با دسترسی ادمینیستریتور اجرا کنید
  Administrator

تلاش 1

 • تنظیم خودکار زمان را خاموش کنید
  "Set time automatically"
 • تنظیم خودکار زمان بر اساس محل جغرافیایی (تایم زون) را خاموش کنید
  "Set time zone automatically"
 • زمان و تاریخ را به هر زمان دلخواهی تغییر دهید
  "Change date and time"
 • کامپیوتر خود را ری استارت کرده و تراکرزام پی را اجرا کنید

تلاش 2

 • تنظیم خودکار زمان و تنظیم خودکار زمان بر اساس محل جغرافیایی (تایم زون) را مجدداً روشن کنید
  "Set time automatically", "Set time zone automatically"
 • کامپیوتر خود را ری استارت کرده و تراکرزام پی را اجرا کنید

تلاش 3

 • تنظیم خودکار زمان را خاموش کنید
  "Set time automatically"
 • تنظیم خودکار زمان بر اساس محل جغرافیایی (تایم زون) را خاموش کنید
  "Set time zone automatically"
 • زمان و تاریخ کامپیوتر را به زمان / تاریخ فعلی واقعی محل جغرافیایی خود تغییر دهید
 • کامپیوتر خود را ری استارت کرده و تراکرزام پی را اجرا کنید

در صورتی که هیچکدام از این راه حل ها، مشکل شما را برطرف نساخت؛ تنظیمات خود را به آن تنظیماتی که قبل از اجرای این آموزش بوده است برگردانید و با پشتیبان ما از اینجا تماس حاصل نمایید. در صورتی که برای ایجاد یک تیکت به کمک نیاز دارید، به این مقاله نگاهی بیاندازید

Tags

Author

Shayrin's avatar

Shayrin

If you have any concerns and questions, don't hesitate and contact me via TruckersMP Forum or TruckersMP Discord.