This article is outdated!

This article has not been updated to its original version! For the most recent information, forward yourself to the original article: Event System - Creating Events

چگونه از سیستم رویداد استفاده کنیم


Last update: 14 Jan 2021 09:13 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1166در صورتی که شما به دنبال مقاله ای برای توضیح پیکربندی سرور رویداد هستید اینجا را کلیک کنید
در صورتی که شما به دنبال مقاله ای برای استفاده از سیستم رویداد هستید اینجا را کلیک کنید


چگونه یک رویداد در سیستم رویداد ایجاد کنیم

در تراکرزام پی، ما سیستم رویداد خود را ایجاد کردیم، جایی که شما می توانید رویداد خود را منتشر کنید و سایر اعضا در آن قادر هستند تا به منظور حضور در رویداد شما ثبت نام کنند. این راهنما به شما برای ایجاد اولین رویداد بر روی سیستم رویداد کمک می کند

  • به منظور ایجاد یک رویداد، به صفحه سیستم رویداد (ایونت سیستم) رفته و یا بر روی "ایونت (رویداد)" بر بالای سایت کلیک کنید
  • وقتی در این صفحه قرار دارید، بر روی "ایجاد رویداد" کلیک کنید
    “Create Event”
    Create Event Button

اطلاعات ضروری

Essential Information
Game - بازی ای که در ان مایل به میزبانی رویداد خود هستید را انتخاب کنید. برای مثال یورو تراک سیمیولیتر 2
Server - سروری را که رویداد خود را بر روی آن میزبانی خواهید کرد را انتخاب کنید. برای مثال، سیمولیشن 2
Event Name - نام رویداد خود را وارد کنید. برای مثال، کاروان هفتگی
Weekly Convoy


زمان و مکان

Time and Location Start Date & Time (UTC) - زمانی را که رویداد شما برای شروع برنامه ریزی شده است را وارد کنید. مطمئن شوید که این زمان به یو تی سی می باشد
Start City - شهری را که رویداد شما در آن آغاز می شود را انتخاب کنید. برای مثال، راتردام
Rotterdam
Start Location - مکانی را که رویداد شما از آن اغاز می شود. برای مثال، شرکت دبلیو جی سی سی
WGCC
End City - شهری را که در آن رویداد شما به پایان می رسد را انتخاب کنید. برای مثال، آمستردام
Amsterdam
End Location - مکانی را که رویداد شما در ان به پایان خواهد رسید. برای مثال، ال کی دبلیو
LKW


اطلاعات اصلی

Main Information Language - زبانی که اطلاعات شما در آن زبان نوشته شده است را انتخاب کنید
Information - اطلاعات مربوط به رویداد خود را وارد کنید. این می تواند شامل یک معرفی کوتاه در رابطه با رویداد، قوانین کاروان، و همچنین اطلاعات اضافی رویداد باشد ولی می تواند تنها محدود به آنها نباشد
Banner Image - یک بنر که در بالای صفحه رویداد شما پس از ایجاد قابل نمایش است را ارائه دهید
Route Image - عکسی را از مسیری که رویداد شما در بر می گیرد ارائه دهید
Voice Link - آدرسی را که شرکت کنندگان می توانند در رابطه با کاروان در رابطه با آن به بحث و گفتگو بپردازند ارائه دهید
External Link - ادرسی به یک سایت مجزا که ممکن است شما برای ارائه اطلاعات بیشتر در رابطه با رویداد آماده کرده باشید ارائه دهید


قابلیت نمایش و سلب مسئولیت

Visibility and Disclaimer
Visibility - شما می توانید هم رویداد را به صورت عمومی به نمایش بگذارید و یا آن را به عنوان پیش نویس (درفت) ذخیره کنید
و پیش از ان که شما بتوانید رویداد خود را ایجاد کنید، شما می بایستی سلب مسئولیت ای که رویداد شما قوانین رویداد را پیروی می کنید را بپذیری


چگونه می توانید رویدادهای خود را در سیستم رویداد مدیریت کنید

Manage Events
شما می توانید رویدادهای خود را در صفحه مدیریت رویدادها مدیریت کنید
Manage Events
در این صفحه، می توانید رویدادهایی را که برای شرکت در آنها علامت گذاری (مارک) کرده اید، رویدادهایی که شما ایجاد کرده اید و به صورت عموم قابل نمایش هستند و یا هرگونه رویدادی که به صورت پیش نویس ذخیره کرده اید و در حال حاضر به صورت عموم قابل نمایش نگذاشته اید را مشاهده کنید. برای رویدادهای خود، شما قادر هستید تا انها را مستقیماً از این صفحه مدیریت کنید


چگونه رویداد خود را در سیستم رویداد حذف کنیم

Event Page
شما می توانید رویداد خود را با رفتن به صفحه رویداد خود، جایی که قادرید تا صفحه مدیریت رویدادها را مشاهده کنید و با زدن دکمه "حذف رویداد" آن را حذف کنید
“Delete Event”
Delete Button

Tags

Author

Shayrin's avatar

Shayrin

If you have any concerns and questions, don't hesitate and contact me via TruckersMP Forum or TruckersMP Discord.